chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Zorgwonen

  Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

  Om een zorgwoning te creëren moet de eigendom, of ten minste de blote eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid aan dezelfde eigenaar toebehoren.

  Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

  Voorwaarden

  Uw woning is een zorgwoning als voldaan is aan volgende voorwaarden:

  • In de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
  • De ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
  • De ondergeschikte wooneenheid, de ruimten die gedeeld worden met de hoofdwoning niet meegerekend, maakt ten hoogste een derde uit van het bouwvolume van de volledige woning.
  • De hoofdwoning en de ondergeschikte woning zijn eigendom van dezelfde eigenaar(s).
  • De creatie van een ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van:
   • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 persoon van 65 jaar of ouder
   • ofwel ten hoogste 2 personen, waarvan minstens 1 hulpbehoevend (kinderen die ten laste zijn van de hulpbehoevende persoon worden niet meegerekend bij het bepalen van het maximum van 2 personen). De hulpbehoevende is:
    • een persoon met een handicap
    • een persoon die in aanmerking komt voor een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming (vroeger zorgverzekering)
    • een persoon die hulp nodig heeft om zelfstandig te wonen.
  • De hulpbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

  Procedure

  • Als u een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, dan brengt u de gemeente op de hoogte van uw zorgwoning. De gemeente zal de zorgwoning registreren in het Rijksregister.
  • Als u werken uitvoert die een invloed hebben op de bouwconstructie van uw woning, moet u dit melden bij uw gemeente met een speciaal meldingsformulier of online via het omgevingsloket voor bouwaanvragen.
  • Als u ook het bouwvolume uitbreidt, dan hebt u altijd een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig.

  Als u aan de voorwaarden voldoet, registreert de gemeente in het Rijksregister dat uw woning een zorgwoning is. Alle instanties die gebruik maken van de gegevens van het Rijksregister zijn zo ook op de hoogte van uw woonsituatie en houden hiermee rekening voor bijvoorbeeld de berekening van een premie of uitkering.

  Als een bestaande zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, terug gebruikt wordt voor de huisvesting van één gezin, dan moet u dit aan uw gemeente melden met het meldingsformulier zorgwonen of online via het omgevingsloket voor bouwaanvragen.

  Wilt u de zorgwoning, na het beëindigen van de zorgsituatie, gebruiken voor de huisvesting van verschillende gezinnen of alleenstaanden, dan moet u hiervoor een omgevingsvergunning aanvragen.

  Veelgestelde vragen

  Contact

  Partnerschappen met besturen en maatschappij

  Adres
  Koning Albert II-laan 20
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  02 553 80 56
  E-mail