Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de gemeenschap.

Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed.

Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters ...

  • Via de online erfgoedbibliotheek Flandrica kunt u historische documenten ook via het web bekijken.
  • De Vlaamse overheid wil het belangrijkste roerende erfgoed beschermen via het Topstukkendecreet.
    Er wordt een beperkte lijst opgesteld van werken die in Vlaanderen bewaard moeten blijven, omwille van hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Voor deze topstukken kunnen restauratiesubsidies aangevraagd worden.

Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies. Een mooi overzicht van immaterieel erfgoed vindt u op de website Immaterieel erfgoed.

Elk jaar wordt tijdens Erfgoeddag  roerend en immaterieel erfgoed in de kijker geplaatst. Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt Erfgoeddag plaats.

Ook interessant

Publicaties

Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed

Het boek beschrijft het beleid over het immaterieel cultureel erfgoed van de Vlaamse overheid. Naast een integrale publicatie van de visienota geeft de publicatie een overzicht van de verschillende elementen die op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn opgenomen en van degene die ook op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid staan.

Contact

Team Kunsten en cultureel erfgoed

Adres
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Kunsten en cultureel erfgoed
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 68 42
E-mail
Website

Team Cultuurgoederen

Onroerend Erfgoed