chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cultureel erfgoed

  Cultureel erfgoed is een verzamelnaam voor alles wat door vorige generaties is gemaakt en wat nu nog bestaat en een grote waarde heeft voor de gemeenschap.

  Binnen het cultureel erfgoed is er een opdeling in roerend cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed.

  Roerend cultureel erfgoed wordt bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters ...

  • Via de online erfgoedbibliotheek Flandrica kunt u historische documenten ook via het web bekijken.
  • De Vlaamse overheid wil het belangrijkste roerende erfgoed beschermen via het Topstukkendecreet.
   Er wordt een beperkte lijst opgesteld van werken die in Vlaanderen bewaard moeten blijven, omwille van hun bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis. Voor deze topstukken kunnen restauratiesubsidies aangevraagd worden.

  Tot het immaterieel erfgoed behoren minder tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, processies. Een mooi overzicht van immaterieel erfgoed vindt u op de website Immaterieel erfgoed.

  Elk jaar wordt tijdens Erfgoeddag  roerend en immaterieel erfgoed in de kijker geplaatst. Elke eerste zondag na de paasvakantie vindt Erfgoeddag plaats.

  Publicaties

  Het beleid van de Vlaamse overheid voor het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed

  Het boek beschrijft het beleid over het immaterieel cultureel erfgoed van de Vlaamse overheid. Naast een integrale publicatie van de visienota geeft de publicatie een overzicht van de verschillende elementen die op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn opgenomen en van degene die ook op de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid staan.