Belgische identiteitsdocumenten

Belgische identiteitsdocumenten

De elektronische identiteitskaart (eID) is niet zomaar een identiteitsbewijs. De eID maakt het ook mogelijk om bepaalde officiële documenten elektronisch te ondertekenen. Met die elektronische handtekening kunt u een aantal diensten van de overheid (bv. premies en belastingen) en sommige bedrijven (bv. banken en verzekeringen) sneller en vanop afstand gebruiken.

Enkele concrete voorbeelden, voor burgers, ambtenaren en ondernemingen:

  • uw fiscale dossiers en belastingaangiften op Tax-on-web
  • digitaal aanvraagformulier voor school- en studietoelagen
  • online indienen van het Integraal Milieujaarverslag (IMJV) voor ondernemingen
  • het digitaal loket op het Vlaamse Belastingportaal
  • externe toegang voor ambtenaren tot hun netwerk en mailbox.

Wilt u gebruik maken van uw elektronische identiteitskaart (eID)? Dan hebt u uw pincode, een kaartlezer en de nodige software nodig.

Hebt u nog geen eID of wilt u deze liever niet gebruiken? Dan kunt u een token aanvragen bij de federale overheid.

Elektronische identiteitskaarten

De elektronische identiteitskaart vervangt de oude, papieren identiteitskaart.

De kaart heeft het formaat van een bankkaart met een chip:

  • Op de voorkant staan het land, uw pasfoto en de voornaamste basisgegevens van uw identiteit (naam, geboorteplaats en datum, geslacht en nationaliteit).
  • Op de achterkant staat uw rijksregisternummer en de gemeente waar u uw kaart hebt aangevraagd.
  • De geldigheidsdatum van de kaart staat op de voorkant.

De eID wordt automatisch toegekend vanaf 12 jaar. Voor kinderen onder 12 jaar is er de Kids-ID. Niet-Belgen kunnen een elektronische vreemdelingenkaart krijgen.

Federaal token

Hebt u nog geen eID (of vreemdelingenkaart) of wilt u die liever niet gebruiken op het internet? Dan kunt u een token aanvragen.

Een token is een digitale of elektronische handtekening. Het is niet hetzelfde als een elektronische identiteitskaart (eID), maar met uw token krijgt u ook toegang tot bepaalde beveiligde online diensten van de overheid.

Niet-Belgen die vanuit het buitenland toegang moeten krijgen tot Belgische applicaties, kunnen een vreemdelingentoken aanvragen.

Belgische paspoorten

Met een Belgisch paspoort kunt u uw identiteit bewijzen in landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar hebben meestal een paspoort nodig.

Contact

Neem contact op met de dienst Burgerzaken van uw gemeente.

Bevolking en Identiteitskaarten

Adres
Bevolking en Identiteitskaarten
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel
België
Telefoon
02 518 21 16
Fax
02 518 26 16
E-mail
Website