Ziekteverzekering

Bij de Belgische sociale zekerheid hoort de verzekering voor ziektekosten. Iedereen moet die verzekering hebben en moet zich aansluiten bij een erkend ziekenfonds naar keuze. Wilt u geen lid worden van een ziekenfonds, dan kunt u zich gratis aansluiten bij de ‘Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering’.

De ziekenfondsen of mutualiteiten betalen tussenkomsten voor:

 • medische verzorging
 • uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid
 • uitkeringen tijdens zwangerschapsverlof.

Zij organiseren vaak ook een aantal andere diensten zoals:

 • thuiszorgdiensten (poetshulp, gezins- en bejaardenhulp)
 • uitlening van materiaal voor de verzorging van zieken aan huis.

Zij doen voor diegenen die hiervoor bij hen aangesloten zijn:

 • de inning van de verplichte zorgverzekering
 • de aanvraag voor uitkeringen uit de zorgverzekering voor mantelzorgers en rusthuisbewoners.

U moet zich aansluiten bij een ziekenfonds wanneer:

 • u ouder bent dan 25 jaar
 • u jonger bent dan 25 jaar en werkt
 • u jonger bent dan 25 jaar, werkloos bent én een uitkering ontvangt.

Bekijk hier een overzicht van alle ziekenfondsen op de site van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). U vindt op de website van het RIZIV ook een overzicht van de kosten die uw ziekenfonds terugbetaalt.

Hebt u een klacht over de dienstverlening van uw ziekenfonds, neem dan in de eerste plaats contact op met het ziekenfonds zelf. Elk ziekenfonds heeft een klachtenbehandelaar. 

Veelgestelde vragen

Contact

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)

Adres
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)
Troonstraat 30 B
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 11 292
E-mail
Website

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

Adres
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Tervurenlaan 211
1150 Brussel
België
Telefoon
02 739 71 11
Fax
02 739 72 91
E-mail
Website
Openingsuren
 • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 16:00