Erkenning als technicus stookolietanks

Enkel een erkende ‘technicus stookolietanks’ mag een particuliere stookolietank voor de verwarming van een woning controleren.

Erkende technici stookolietanks in het Vlaamse Gewest hebben een persoonlijk erkenningsnummer: het begint met de letters ‘SV’, gevolgd door 5 cijfers (bijvoorbeeld SV00022 of SV56489). U kunt de lijst van erkende technici voor het onderhoud van stookolietanks opzoeken via de Overzichtslijsten erkende personen (Selecteer ‘Technici stookolietanks’).

Voorwaarden

De erkenning wordt van rechtswege verleend aan een persoon in het bezit van een certificaat van bekwaamheid inzake de controle en onderhoud van stookolietanks. Dat certificaat moet uitgereikt zijn door een erkend opleidingscentrum ‘stookolietechnicus’.

Procedure

  • U schrijft zich in bij een erkende opleidingsinstelling naar keuze.
  • U volgt de cursus en neemt deel aan de bijbehorende proef. Als u slaagt voor het examen, krijgt u een certificaat met erkenningsnummer.

Bij het departement Omgeving, vindt u meer informatie voor technici stookolietanks.

Bedrag

U moet een retributie betalen voor het behandelen van de aanvraag tot erkenning als technicus stookolietanks.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).

Contact

Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten

Adres
Departement Omgeving
Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 11 71
E-mail