Milieuvergunning

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 hebt u een vergunning nodig.
 • Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort.

 • De Milieuvergunningenwegwijzer helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen. U komt ook te weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor.
 • U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM 1 raadplegen.

Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een vergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een vergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
  Dan bent u enkel verplicht om dit te melden.

Praktische info

Op de website van Departement Omgeving vindt u meer informatie over het aanvragen van een milieuvergunning.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw vergunning? Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.

Beroep

Als uw vergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Meer informatie

Contact

Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van een milieuvergunning? Of wilt u weten of een bepaald bedrijf (nog) een geldige vergunning heeft? Neem dan in eerste instantie contact op met de milieudienst van de gemeente waarin het bedrijf gelegen is.

GOP Antwerpen

Adres
Departement Omgeving
GOP Antwerpen
Lange Kievitstraat 111 bus 61
2018 Antwerpen
België
Telefoon
03 224 64 81
Fax
03 224 64 51
E-mail

GOP Limburg

Adres
Departement Omgeving
GOP Limburg
Koningin Astridlaan 50
3500 Hasselt
België
Telefoon
011 74 25 80
Fax
011 74 25 99
E-mail

GOP Oost-Vlaanderen

Adres
Departement Omgeving
GOP Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 72
9000 Gent
België
Telefoon
09 276 21 50
Fax
09 276 21 55
E-mail

GOP Vlaams-Brabant

Adres
Departement Omgeving
GOP Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6
3000 Leuven
België
Telefoon
016 66 60 40
Fax
016 66 60 45
E-mail

GOP West-Vlaanderen

Adres
Departement Omgeving
GOP West-Vlaanderen
Koning Albert I-laan 1 bus 72
8200 Brugge
België
Telefoon
050 24 79 20
Fax
050 24 79 25
E-mail