chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Milieuvergunning

  Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

  U moet zelf nagaan tot welke klasse uw bedrijf behoort. De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van uw bedrijf voor mens en milieu. De indeling in klassen is gebaseerd op de aard en de belangrijkheid van de milieu-effecten.

  • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
  • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
  • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

  Op 23 februari 2017 werden de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning samengevoegd tot de omgevingsvergunning.

  Voorwaarden

  • Voor klasse 1 en 2 hebt u een vergunning nodig.
  • Voor klasse 3 hebt u alleen meldingsplicht.

  Procedure

  Ga eerst zelf na in welke klasse uw bedrijf hoort.

  • De Milieuvergunningenwegwijzer helpt u om de klasse van uw bedrijf te bepalen. U komt ook te weten of u een vergunning of een melding nodig hebt, en zo ja, welke vergunning en waarvoor.
  • U kunt ook de meest recente lijst van het VLAREM 1 raadplegen.

  Afhankelijk van deze klasse, hebt u een andere milieuvergunning nodig.

  • Behoort uw bedrijf tot klasse 1?
   Vraag dan een vergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
  • Behoort uw bedrijf tot klasse 2?
   Vraag dan een vergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De vergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
  • Behoort uw bedrijf tot klasse 3?
   Dan bent u enkel verplicht om dit te melden.

  Praktische info

  Op de website van Departement Omgeving vindt u meer informatie over het aanvragen van een milieuvergunning.

  Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

  Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van uw vergunning? Neem contact op met uw gemeentelijke milieudienst.

  Beroep

  Als uw vergunning geweigerd wordt, kunt u in beroep gaan tegen deze beslissing.

  • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
  • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

  Meer informatie

  Contact

  Hebt u hulp nodig bij de aanvraag van een milieuvergunning? Of wilt u weten of een bepaald bedrijf (nog) een geldige vergunning heeft? Neem dan in eerste instantie contact op met de milieudienst van de gemeente waarin het bedrijf gelegen is.

  Milieuvergunningen Antwerpen

  Adres
  Lange Kievitstraat 111
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  03 224 64 81
  Fax
  03 224 64 51
  E-mail

  Milieuvergunningen Limburg

  Adres
  Koningin Astridlaan 50
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  011 74 25 80
  Fax
  011 74 25 99
  E-mail

  Milieuvergunningen Oost-Vlaanderen

  Adres
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  09 276 21 50
  Fax
  09 276 21 55
  E-mail

  Milieuvergunningen Vlaams-Brabant

  Adres
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  016 66 60 40
  Fax
  016 66 60 45
  E-mail

  Milieuvergunningen West-Vlaanderen

  Adres
  Koning Albert I-laan 1
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  050 24 79 20
  Fax
  050 24 79 25
  E-mail