Tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet en thematische verloven

Tijdskrediet, Vlaams zorgkrediet en thematische verloven

Het kan een hele opgave zijn om een gezond evenwicht tussen werk, gezin en vrije tijd te vinden en te bewaren. Als werknemer of ambtenaar hebt u verschillende mogelijkheden om gedurende een bepaalde periode wat minder te werken of helemaal niet te werken. Op die manier kunt u tijd vrijmaken voor uzelf en uw omgeving.

In veel gevallen kunt u tijdens die periode een onderbrekingsuitkering krijgen. Als u in de privésector of de Vlaamse socialprofitsector werkt, kunt u in sommige gevallen boven op die uitkering nog een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid.

 

Tijdskrediet en Vlaams zorgkrediet

Als werknemer of ambtenaar kunt u uw beroepsloopbaan gedurende een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. U maakt dan gebruik van

  • tijdskrediet (als u in de privésector werkt)
  • het Vlaams zorgkrediet (als u in de openbare sector werkt). 

Thematische verloven

Naast het tijdskrediet of het Vlaams zorgkrediet bestaan er ook verlofstelsels die gebonden zijn aan een specifieke reden. Die ‘thematische’ verlofstelsels zijn

  • ouderschapsverlof
  • verlof voor palliatieve zorg
  • verlof voor medische bijstand.

Deze verloven staan helemaal los van het recht op tijdskrediet of loopbaanonderbreking. Bovendien zijn de toelatingsvoorwaarden soepeler, hebben ze een kortere maximumduur en geven ze recht op een hogere uitkering.

Geen recht op verlof?

Met de hierboven genoemde verlofstelsels verandert er niets aan uw arbeidsovereenkomst. U behoudt uw sociale rechten en in veel gevallen blijft u ook pensioenrechten opbouwen. In bepaalde gevallen krijgt u een uitkeringals compensatie voor het loonverlies dat u lijdt.

Als u geen recht (meer) hebt op een van deze verlofstelsels, kunt u overwegen een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten en deeltijds te gaan werken. In dat geval zult u wellicht minder verdienen.

U kunt ook met uw werkgever en uw collega's op zoek gaan naar andere tijdelijke of permanente oplossingen. Misschien is uw werkgever bereid u onbetaald verlof (verlof zonder wedde) toe te staan. Misschien kunt u afspraken maken over aangepaste werktijden, over thuiswerk of over meer werken in minder dagen ...

Contact

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Adres
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Keizerslaan 7
1000 Brussel
België
Website