Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1.000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1.000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Wanneer de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.

Contact

Mevrouw Sonja Jalon, secretaris van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie
Koning Albert II-Laan 35, bus 12
1030 Brussel
vergunning.handelsvestigingen@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Adres

Ellipsgebouw

Koning Albert II laan 35 Bus 12, 1030 Schaarbeek, België

Routeplanner
Website
http://www.vlaio.be
Email
ruimtelijke.economie@vlaanderen.be
Telefoon
02 553 09 21