Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een diploma raadplegen via de LED

Een diploma raadplegen via de LED

De LED of leer- en ervaringsbewijzendatabank is een databank die gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma’s, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen ...) verzamelt. De LED geeft duidelijkheid over de echtheid van kwalificatiebewijzen en maakt de gegevens vlot toegankelijk.

Kwalificatiebewijzen uitgereikt door Vlaamse instellingen worden onmiddellijk in de LED opgenomen. Je kunt de LED raadplegen door met je elektronische identiteitskaart(opent in nieuw venster) (eID), Itsme(opent in nieuw venster), app of sms in te loggen. Je kunt enkel de kwalificatiebewijzen raadplegen die je zelf behaald hebt.

Er zijn heel wat voordelen aan de LED:

 • Je kunt snel en makkelijk bij de gegevens van je kwalificatiebewijzen.
 • Je hebt een elektronisch alternatief als je je papieren kwalificatiebewijs verliest.
 • Je hebt niet langer papieren bewijsstukken van je kwalificatiebewijs nodig.
 • Je kunt aan een (toekomstige) werkgever aantonen dat je echt een kwalificatiebewijs hebt behaald. Als klant van de VDAB komen je gegevens automatisch in je loopbaandossier.
 • Een sollicitant of werknemer kan in het bijzijn van een werkgever inloggen in de LED en zo aantonen dat hij een kwalificatiebewijs heeft behaald.
 • Een werkgever weet meteen dat de informatie in de LED correct en betrouwbaar is. Vervalsingen zoals bij papieren bewijzen zijn niet langer mogelijk.

Soorten kwalificatiebewijzen

De LED bevat gegevens van kwalificatiebewijzen zoals de naam van de opleiding en de instelling waar het kwalificatiebewijs werd behaald, de datum van uitreiking enzovoort. De LED bevat geen digitale versie van papieren kwalificatiebewijzen of papieren diplomasupplementen. De LED voorziet ook niet in een attest ter vervanging van een verloren diploma. Daarvoor kun je terecht bij de onderwijsinstelling waar je je kwalificatiebewijs hebt behaald.

Niet alle gegevens van om het even welke opleiding die je ooit volgde zitten in de LED. Hieronder vind je wat wel in de LED zit. Denk je dat er toch nog een kwalificatiebewijs ontbreekt, dan kun je met ons contact opnemen via led@ond.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Overzicht van de kwalificatiebewijzen die in de LED zitten
Uitgevende entiteitAuthentieke bewijzen*Opgenomen vanaf
Basisonderwijs

Getuigschrift

Getuigschrift via examencommissie basisonderwijs

Schooljaar 2016-2017

Schooljaar 2024-2025

Secundair onderwijs

Getuigschriften en diploma’s

Schooljaar 2001-2002

Bewijzen van onderwijskwalificatie, bewijzen van beroepskwalificatie2021
Examencommissie

Getuigschriften en diploma’s

1 januari 2014

Hoger onderwijs

Getuigschriften en diploma’s

Academiejaar 1999-2000

Volwassenenonderwijs

Getuigschriften, diploma’s,(deel)certificaten

1 april 2013 (vanaf 2015 garantie op volledigheid)

VDAB

Officiële leerbewijzen

2000

Bewijzen van beroepskwalificatieWordt verwacht
VLAIO

Diploma’s en getuigschriften van erkende opleidingen van VLAIO en VDAB (voorheen SYNTRA-Vlaanderen) o.a. duaal leren en leertijd

2002 (vanaf 2011 garantie op volledigheid)

Ondernemerstrajecten2011
Bewijzen van beroepskwalificatieWordt verwacht
Opleidingsinstantie erkend door Departement WSE

Bewijzen van beroepskwalificatie, deelkwalificatie

2021
EVC-testcentra, Erkennen van Verworven Competenties

Ervaringsbewijzen

2006

Kwalificatiebewijzen2020
NARIC, gelijkwaardigheid buitenlandse diploma’s

Besluiten gelijkwaardigheid

1 januari 2014

Departement Omgeving en Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

Certificaten gekoppeld aan erkenningsvoorwaarden om een bepaalde activiteit uit te voeren

1 januari 2021

 • Authentieke gegevens worden rechtstreeks door de brondatabanken van de opleidingsverstrekkers aangeleverd. Die gegevens zijn geverifieerd en betrouwbaar en komen automatisch in de LED-databank terecht.
Eigen verklaringen **Opgenomen vanaf
Eigen verklaringen1985

** Eigen verklaringen heb je zelf opgegeven in je dossier bij de VDAB. Je hebt op eer verklaard in het bezit te zijn van die kwalificatiebewijzen. Er is geen garantie op correctheid van die gegevens. Als een consulent van de VDAB het papieren kwalificatiebewijs bekeken heeft, kan die de waarde ‘geverifieerd’ toevoegen.

Hoe lang duurt het vooraleer leer- en ervaringsbewijzen na uitreiking raadpleegbaar zijn via de LED?

 • Basis- en secundair onderwijs: meestal direct
 • Hoger onderwijs: meestal binnen de 5 dagen
 • Volwassenenonderwijs: meestal binnen de 10 dagen
 • Andere: rond de 20 dagen

De termijnen zijn enkel indicatief.

Gegevens raadplegen

Je kunt je gegevens raadplegen op de LED- of via Mijn burgerprofiel.

Om je gegevens te raadplegen in de LED of via Mijn burgerprofiel, moet je je aanmelden met je eID, federaal token of één van de andere digitale sleutels: Itsme, mobiele app of sms. Op Itsme na, moet je die extra aanmeldmogelijkheden altijd eerst aanmaken met je eID en PIN-code.

Gegevens aanpassen, toevoegen of verwijderen

Je kunt zelf geen veranderingen aanbrengen of zaken toevoegen in de LED. Je kunt wel een dossier aanmaken of aanpassen bij de VDAB(opent in nieuw venster). Als je daar je behaalde kwalificatiebewijzen invult, worden ze automatisch bij de eigen verklaringen opgenomen in de LED.

Je kunt geen gegevens (laten) verwijderen. Door het kwaliteitsdecreet is het verplicht om de gegevens in de LED bij te houden.

Geen vervanging voor een papieren kwalificatiebewijs

De LED bevat alleen de digitale gegevens van kwalificatiebewijzen. Je vindt er geen kopie van je diploma dat je kunt afdrukken. Je bent dus verplicht dat papieren kwalificatiebewijs te bewaren.

De LED is een extra voorziening voor wie een papieren kwalificatiebewijs bezit. De LED is ook een stap in de richting van het gebruik van digitale gegevens als vervanging van papieren documenten.

Ontstaan

De LED is opgericht bij artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur(opent in nieuw venster). Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen is bevoegd voor het beheer van de databank. De LED wordt gezamenlijk gefinancierd door de beleidsdomeinen Werk en Sociale Economie en Onderwijs en Vorming.

De LED voor afnemers