Gedaan met laden. U bevindt zich op: Leerlingen met een beperking naar een gewone school (inclusieonderwijs)

Leerlingen met een beperking naar een gewone school (inclusieonderwijs)

Les volgen in een gewone school

Leerlingen met een beperking kunnen dankzij inclusief onderwijs (ION-begeleiding) ook les volgen in een gewone school. Daarvoor hebt u een verslag voor het buitengewoon onderwijs type 2 nodig. In dat verslag staat welke begeleiding nodig is, en hoe die zal verlopen. Dit verslag wordt in overleg tussen de ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs en het CLB opgemaakt. De begeleiding wordt voorzien door een school voor buitengewoon onderwijs.

Doorverwijzing naar het buitengewoon onderwijs

Een gewone school zal bij de doorverwijzing naar een school voor buitengewoon onderwijs moeten aantonen dat ze in samenwerking met het CLB wel degelijk maatregelen heeft genomen en redelijke aanpassingen heeft gedaan. Het CLB zal gewone scholen moeten helpen bij het in kaart brengen van de mogelijke aanpassingen én bij de oriëntering naar het buitengewoon onderwijs. Een extra korps van competentiebegeleiders moet instaan voor de ondersteuning van leraren en lerarenteams in het gewoon onderwijs.