Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe fase: wat na de no regret-maatregelen? PFAS-vervuiling

Nieuwe fase: wat na de no regret-maatregelen?

Nieuwsbericht
9 februari 2024

Het onderzoek naar PFAS in de bodem gaat een nieuwe fase in. Na de verkennende onderzoeken op meer dan 800 locaties in Vlaanderen, startte de OVAM in 2023 met de uitgebreidere, beschrijvende bodemonderzoeken. Die zullen uitwijzen of de no regret-maatregelen geschrapt mogen worden of dat er extra acties nodig zijn. 

Stelt de OVAM vast dat er geen sprake is van verontreiniging? Dan vallen de preventieve no regret-maatregelen weg. U mag dan opnieuw zelfgekweekte groenten en de eitjes van uw kippen eten.

Is er wel verontreiniging? Dan stemt de OVAM de maatregelen af op de locatie en de ernst van de vervuiling. In de plaats van de no regret-maatregelen komen er gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen, in uitzonderlijke gevallen voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen. Soms is er sanering nodig.

Lees meer: