No regret-maatregelen

Binnen de zone van 20 meter rond de oevers van de Molenbeek, Lievensbeek en Vloedbeek, in het Bruulpark, aan CC De Ververij en in de woonzone aan de Auguste Delfossestraat/Beekstraat gelden volgende maatregelen:

  • Was je handen als je met grond of in de tuin hebt gewerkt of gespeeld.
  • Veeg goed je voeten als je terugkomt na een wandeling in die risicozone.
  • Moestuinier er niet in volle grond.
  • Drink niet van het grondwater en besproei er je moestuin niet mee.

Afgebakende zones met no regret-maatregelen

In onderstaande zones in Ronse gelden de no regret-maatregelen.

Oeverzones (20 m) van de Molenbeek in Ronse
Oeverzones (20 m) van de Molenbeek in Ronse
Zone 'Delfossestaat en Beekstraat' in Ronse
Bruulpark en CC De Ververij in Ronse

Meld uw grondwaterput

Woont u in een straal van 50 meter rond de Molenbeek en hebt u een grondwaterput? Meld dat dan bij de OVAM via pfas@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Ze bekijken dan of u in aanmerking komt voor gratis putwaterstalen.

Overzicht van de voorbije onderzoeken in Ronse

  • Wegens de textielnijverheid gevestigd langs de Molenbeek startte de OVAM in 2018 een historisch onderzoek met aandacht voor niet-klassieke parameters, zoals PFAS en broomhoudende vlamvertragers.
  • In 2019 werd een tweede luik van het onderzoek opgestart waarbij een beperkte staalname en analyse van oever- en waterbodems langs en in de Molenbeek werd uitgevoerd met aandacht voor dezelfde niet-klassieke parameters. In totaal werden vier oeverbodemstalen en zes waterbodemstalen bemonsterd en geanalyseerd over een traject van ongeveer tien kilometer.
  • Het onderzoek werd in juli 2021 gefinaliseerd. De resultaten toonden verhoogde concentraties van broomhoudende vlamvertragers en PFAS in de oeverbodem.
  • De OVAM gaf opdracht aan erkende bodemsaneringsdeskundigen om in de Molenbeek en de ruimere omgeving bijkomende stalen te nemen van zowel het oppervlaktewater, de waterbodem, de bodem en het grondwater. Het bijkomende onderzoek is een gebiedsgerichte staalname. De deskundige heeft in iedere woonzone een aantal representatieve locaties bepaald.
  • Uit dat bijkomende verkennende PFAS-onderzoek (PDF bestand opent in nieuw venster) in het najaar van 2021 blijkt dat de verontreiniging beperkt is tot een zone van 20 meter rond de oevers van de Molenbeek, Lievensbeek en Vloedbeek.

Verdere stappen

De OVAM gaat nu na wat er gebeurt met het slib van de oevers om verspreiding van de verontreiniging te vermijden en gaat op zoek naar mogelijke bronnen van verontreiniging. Dat doet de OVAM door de afvalwaterlozingen bij fabrieken die met PFAS werken te screenen.

Er zijn op dit moment nog geen plannen voor een bloedonderzoek bij de bewoners. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is van mening dat die bloedonderzoeken alleen zinvol zijn als ze gebeuren in medische en milieukundige humane biomonitoring.

Veelgestelde vragen over PFAS in Ronse

PFAS was voor de meeste Vlamingen tot voor kort een onbekende term. Wie wordt geconfronteerd met een (mogelijke) besmetting in de directe omgeving, is vaak op zoek naar meer informatie en antwoorden. U vindt algemene informatie op de pagina ‘Over PFAS: kenmerken, verspreiding, risico’s en maatregelen’ en specifieke informatie voor de Molenbeek in Ronse in de veelgestelde vragen hieronder. U vindt hier regelmatig nieuwe informatie.

Hebt u nog een andere vraag? Stuur dan een e-mail naar pfas@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).