Wat levert het PFAS-bloedonderzoek op?

Het PFAS-bloedonderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbedrijf Eurofins in opdracht en onder toezicht van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. De resultaten geven ons meer inzicht in de PFAS-blootstelling van de omwonenden, hoe ze worden blootgesteld en wat de mogelijke impact is op de gezondheid. Daarnaast helpen de resultaten om te bepalen of er strengere maatregelen in de regio nodig zijn om de blootstelling te beperken en de gezondheid te beschermen. Iedere deelnemer aan het onderzoek krijgt inzicht in de mate waarin hij of zij is blootgesteld aan PFAS. We kunnen niet op individueel niveau voorspellen welke nadelige gezondheidseffecten er zijn of zullen komen. Maar de resultaten dragen wel bij aan de wetenschappelijke kennis over het onderwerp.

Teller

Raadpleeg de teller (opent in nieuw venster)om te zien hoeveel mensen zich al hebben aangemeld.