Jongerenstudie naar het verband tussen PFAS en gezondheid

Met een wetenschappelijk onderzoek willen we nagaan hoe jongeren in de regio rond 3M worden blootgesteld aan PFAS en wat deze blootstelling doet in het lichaam.

Bij die studie worden naast PFAS in bloed ook allerlei andere metingen uitgevoerd, zoals gezondheidsmetingen en metingen in huisstof, in de bodem van de tuin, in groenten uit de tuin en in eieren van eigen kippen.

Jongeren die in aanmerking komen voor de jongerenstudie worden persoonlijk uitgenodigd via een brief op hun thuisadres, en kunnen zich via die weg aanmelden.

Meer info