Gedaan met laden. U bevindt zich op: Humaan biomonitoringsonderzoek: jongerenstudie omgeving 3M Zwijndrecht

Humaan biomonitoringsonderzoek: jongerenstudie omgeving 3M

In 2022 werd in opdracht van de Vlaamse overheid een wetenschappelijk studie gedaan om  na te gaan hoe jongeren in de regio rond 3M worden blootgesteld aan PFAS en wat die blootstelling doet in het lichaam. De resultaten van het onderzoek werden bekendgemaakt op 25 april 2023.

Jongerenstudie naar het verband tussen PFAS en gezondheid

Jongeren die wonen binnen een straal van 5 km rond 3M hebben meer PFOS in hun bloed dan leeftijdsgenoten uit algemeen Vlaanderen. Dat is de conclusie van een wetenschappelijke studie naar de blootstelling van jongeren aan PFAS. 303 jongeren tussen 12 en 17 jaar namen eraan deel.

Met het wetenschappelijke onderzoek wilden we nagaan hoe jongeren in de regio rond 3M worden blootgesteld aan PFAS en wat die blootstelling doet in het lichaam.

Bij die studie werden naast PFAS in bloed ook allerlei andere metingen uitgevoerd, zoals gezondheidsmetingen en metingen in huisstof, in de bodem van de tuin, in groenten uit de tuin en in eieren van eigen kippen.