Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokeren bouwt bruggen Nieuwsberichten van Plan Samenleven

Lokeren bouwt bruggen

Nieuwsbericht
8 januari 2024

Stad Lokeren tekende in op Plan Samenleven voor de acties ‘oefenkansen Nederlands’, ‘in contact brengen met sport’, ‘begeleiding naar hogere studies’, ‘sociale mix in scholen bevorderen’, ‘brug naar onderwijs’ en ‘opleiden in omstaanderprincipe’. Van het versterken van bestaande initiatieven, zoals de fietscursus voor volwassenen en de koffie- en speelmomenten, tot het opzetten van samenwerkingen met lokale partners en het introduceren van omstaanderstrainingen, het Plan Samenleven bracht heel wat dynamiek in de stad.
 
Emke Jacobs (consulent welzijn en diversiteit), Aure Lissens (brugfiguur) en Fleur Van Peteghem (consulent welzijn, vrijetijdsparticipatie en toegankelijkheid) lichten toe hoe Lokeren te werk gaat met deze acties. 
 

Versterken van bestaande werkingen

Binnen de actie ‘oefenkansen Nederlands’ organiseert de stad verschillende activiteiten. Je hebt initiatieven waar Nederlands oefenen een specifieke doelstelling is:

  • de buddywerking voor nieuwkomers
  • vrijwilligerswerk (via Refu Interim)
  • Babbelonië (in samenwerking met Avansa Waas en Dender)

Daarnaast versterkt Stad Lokeren ook de bestaande werkingen om er kwalitatieve informele oefenkansen Nederlands van te maken:

  • de fietscursus voor volwassenen
  • de koffie- en speelmomenten

Een sterke ploeg vrijwilligers verzorgt de fietscursus waarmee de stad heel wat deelnemers bereikt die nog volop Nederlands leren. “We beseffen meer en meer dat die fietscursus een oefenkans is. Het is een manier om laagdrempelig, informeel en veilig de taal te oefenen. De werking bestaat al enkele jaren, maar biedt nu een betere kans voor deelnemers om Nederlands te oefenen dankzij Plan Samenleven.” licht Emke toe.

De bestaande koffie-en speelmomenten van de dienst Onderwijs en Opgroeien ondersteunt de stad nu als een informele oefenkans Nederlands. Het is bovendien een ideaal moment om de brug te maken naar onderwijs- en welzijnsdiensten. Ouders met jonge kinderen ontmoeten er elkaar voor een babbel met een tas koffie terwijl de allerkleinsten er kunnen spelen.

“We bereiken een gemengd publiek, zowel Nederlandstalige als anderstalige ouders komen erop af. Ouders praten er heel spontaan over opvoeding, school en persoonlijke vraagstukken zoals ‘wij spreken thuis geen Nederlands, gaat mijn kindje wel mee kunnen op school?’ Daar gaan we als brugfiguren mee aan de slag,” vertelt Aure. “Dankzij Plan Samenleven breidt de dienst Onderwijs en Opgroeien van de stad uit. Een nieuwe collega voor flankerend onderwijsbeleid zal in de toekomst de onderwijsacties mee ondersteunen.”

Bouwen aan kansen voor jeugd

Voor de acties ‘in contact brengen met sport’ en ‘begeleiden naar hogere studies’ werkt Lokeren samen met enkele belangrijke lokale partners. Zo continueert en verdiept Groep Intro hun Taxiwerking voor OKAN-jongeren dankzij Plan Samenleven. “We zien dat de doelgroep van OKAN-leerlingen vaak vergeten wordt als het gaat over vrije tijd en in contact komen met sport- en jeugdverenigingen”, aldus Fleur. “Tijdens de Taxiwerking zetten we actief in op de ontdekking van sport in de stad.”

“Ook op de samenwerking met Vagevuur Open Jeugdwerk vzw zijn we fier”, vertelt Fleur. “Zij breiden hun werking uit met onder andere rolmodellen op school en workshops ‘kiezen vanuit je talenten en je kracht’. Daarnaast start de lokale welzijnsschakel Horizon vzw met een nieuw project blok@horizon voor de actie ‘begeleiden naar hogere studies’. We hopen zo de drempel naar het hoger onderwijs te verlagen”.

“Begeleiden naar hoger onderwijs is geen makkelijke thema”, vult Fleur aan. “We merken ook een nood aan toeleiding naar het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat we inzetten op die 2 pijlers. Daarom zetten we ook in op ‘in contact brengen met het bedrijfsleven’ in projectjaar 2 van Plan Samenleven.”

Omstaanderstrainingen

Dankzij Plan Samenleven start Stad Lokeren met omstaanderstrainingen. “We werken samen met het agentschap Integratie en Inburgering om leerkrachten en jeugdverenigingen te trainen tijdens de werkgroep fuiven. In het najaar van 2023 volgden 2 medewerkers van de dienst Diversiteit en Participatie een ‘train de trainer’-sessie bij het Hannah Arendt instituut zodat ze voortaan bevlogen trainingen kunnen geven. In de toekomst breiden we dat aanbod stelselmatig uit want we plannen trainingen voor een breed publiek zoals het personeel van de eigen stadsdiensten, lokale organisaties en scholen. Voor jongeren werken we een specifiek aanbod uit omdat zij een andere aanpak vragen”, verduidelijkt Emke.