Gedaan met laden. U bevindt zich op: Resultaten eerste projectjaar Plan Samenleven Nieuwsberichten van Plan Samenleven

Resultaten eerste projectjaar Plan Samenleven

Nieuwsbericht
6 november 2023

Lokale besturen presteerden in het eerste projectjaar van Plan Samenleven beter dan hun zelf geformuleerde doelstellingen. Onder andere de acties ‘in contact brengen met sport en cultuur’, ‘oefenkansen Nederlands’ en het ‘begeleiden van ongekwalificeerde uitstromers’ bereikten een veel hoger aantal mensen dan vooraf gepland. Vlaanderen maakt het verschil en bevordert lokaal het samenleven in diversiteit.

Sterke resultaten

Enkele acties springen er uit. De lokale besturen behaalden een veel beter resultaat dan ze vooraf hadden ingeschat.

“Brugfiguren worden in Kortrijk al enkele jaren succesvol ingezet in het basisonderwijs en krijgen dankzij het Plan Samenleven nu ook een vervolg in de middelbare scholen.” (Kortrijk)

”Dit was volledig nieuw terrein voor ons. voor deze actie van Plan Samenleven werken we samen met Odissee, HOGENT en vzw LEJO om kwetsbare jongeren toe te leiden naar hogere studies.” (Aalst)

De 104 indieners, VGC en de Rand rapporteerden over hun behaalde resultaten van het volledige eerste projectjaar. Sommige lokale besturen behaalden de vooropgestelde resultaten nog niet. _ Deze lokale besturen kregen een signaal dat de vooropgestelde _resultaten alsnog over de 3 projectjaren heen behaald moeten worden.

We overstijgen doelgroepen en thema's en lokale besturen krijgen veel meer zeggenschap over het lokaal diversiteitsbeleid dan vroeger.

Pepijn Nolet

Beleidsmedewerker Samenleven

Breed waar mogelijk

Met een aantal acties richten we ons op de bredere bevolking. We spreken over doelstellingen en beleidslijnen die voor elke burger van toepassing zijn.

Bijvoorbeeld de omstaanderstrainingen, actieplannen polarisatie, toegankelijkheid, straatintimidatie of de correspondentietesten bereiken élke burger.

  • 41 actieplannen straatintimidatie, polarisatie, toegankelijkheid en correspondentietesten.
  • 5601 professionals/burgers die gevormd zijn om te reageren als omstaander
  • 2665 gezinnen die bereikt werden om de sociale mix in scholen te bevorderen

Specifiek waar nodig

Bij sommige acties blijft de doelgroep heel duidelijk afgebakend om enkele specifieke uitdagingen aan te pakken.

Bijvoorbeeld om kwetsbare kinderen en jongeren in contact te brengen met cultuur, jeugd of sport óf personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk.

  • 72.897 ( van de 42.370 geplande) jongeren van buitenlandse herkomst en jongeren met een handicap kwamen in contact met cultuur, sport of het bedrijfsleven.
  • 2.769 (van de 2.810 geplande) nieuwkomers, personen met een handicap, 55+ en personen met een handicap werden begeleid naar werk en ondernemerschap
  • 118.178 (van de 68.429 geplande) oefenkansen Nederlands werden georganiseerd voor anderstalige volwassenen.
  • 28.399 kwetsbare kinderen en gezinnen (van de 22.887 geplande) werden ondersteund in het onderwijs: door ze te begeleiden naar hogere studies, door brugfiguren onderwijs en door de sociale mix in scholen te bevorderen.

Bekijk hier hoe Maasmechelen, Dendermonde en Meise het eerste jaar van Plan Samenleven invulden.