Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor binnenrenovatie

Mijn VerbouwPremie voor binnenrenovatie

Online loket tijdelijk niet beschikbaar

Het online loket ondervindt momenteel technische problemen. U kunt uw eerder ingediende aanvragen enkel raadplegen via ‘Mijn Burgerprofiel’. 

Om de gebruikerservaring en onze dienstverlening te verbeteren, is het online loket tijdelijk niet beschikbaar op vrijdag 8 december 2023 om 18 u tot en met zaterdag 9 december om 18u.

Vraag hier mijn VerbouwPremie aan

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie Binnenrenovatie:

 • afbraak van binnenmuren en de vervanging door nieuwe muren, inclusief de dragende of steunende elementen in die muren, zoals kolommen, balken en lateien
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en dekvloeren tussen de woonverdiepingen
 • behandeling van binnenmuren tegen optrekkend vocht door een waterkerende laag te plaatsen of de muren te injecteren met producten die de muur waterdicht maken
 • behandeling van de muren tegen kelder- of huiszwam
 • Natte of droge bepleistering op de binnenmuren, op het plafond en de onderkant van dakstructuren. Gips-, kalk- en leembepleistering op de binnenkant van de buitenmuren
 • plaatsen van vaste trappen in de zodat de verbinding tussen de verdiepingen veilig beloopbaar is, met inbegrip van het plaatsen van leuningen en borstweringen (leuning of borstwering is niet verplicht maar komt in aanmerking voor premie).

Voor wie

Elke uit de middelste en laagste inkomenscategorie of kan een premie krijgen voor de categorie binnenrenovatie.

Voor welke gebouwen

 • De woning of het moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand , zoals een woning of een appartement gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • realisatie van een nieuwe woning of appartement (gelegen in het Vlaamse Gewest) door  (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

De premie is enkel van toepassing voor woningen en appartementen. Werken aan van komen niet in aanmerking.

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • U kunt zelf de werken uitvoeren of laten uitvoeren door een aannemer.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie krijgen voor binnenrenovatie. Eerdere aanvragen van de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.
 • Schilderwerk, verf, behang en (vloer)tegels komen niet in aanmerking voor de premie, alsook andere vloer- en muurafwerking.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de aanvraagdatum van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag van de categorie binnenrenovatie moet minimaal 1.000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. De Vlaamse regering kondigde aan dat deze premiepercentages behouden blijven in 2024.

 • Laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een sociaal verhuurkantoor
  U kunt een premie krijgen tot 50% van de investering. De maximale premie bedraagt 2.500 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie binnenrenovatie dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro (exclusief btw). Indien het factuurbedrag hoger is dan 5.000 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 5.000 euro.
 • Middelste inkomenscategorie
  U kunt een premie krijgen tot 35% van de investering. De maximale premie bedraagt 1.750 euro. Het totale factuurbedrag van de categorie binnenrenovatie dat in aanmerking komt is minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro (exclusief btw). Indien het factuurbedrag hoger is dan 5.000 euro, kunt u deze factuur nog steeds indienen. Voor de berekening van de premie zal er dan geen rekening gehouden worden met het bedrag boven 5.000 euro.

Hoe aanvragen

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: