Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren

Mijn VerbouwPremie voor ramen en deuren

Phishingmails in omloop

Er circuleren valse e-mails over (energie)premies of teruggave van belastingen, zogezegd in naam van de Vlaamse overheid of de federale overheid.  Een officiële instantie zoals de Vlaamse overheid of de FOD Financiën zal u nooit via e-mail, sms, of telefoon vragen naar uw wachtwoord, uw bankgegevens of andere persoonlijke en gevoelige gegevens. Mijn VerbouwPremie aanvragen kan enkel via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster). Stuur een (vermoedelijk) vals bericht via e-mail door naar verdacht@safeonweb.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vraag hier Mijn VerbouwPremie aan

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie ramen en deuren:

 • plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing zoals hoogrendementsglas, transparante kunststofplaten (polycarbonaat) of lichtkoepels
 • afbreken en plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing
 • plaatsen van
 • afbreken en plaatsen van borstweringen of balustrades bij lage ramen
 • plaatsen van een dakdoorbreking, zoals de dak(vlak)ramen en de lichtkoepels met een van maximaal 1,0 W/m²K en de lichtkoker.

Premies voor lichtkoepels en dakramen kunnen ook onder de categorie dak aangevraagd worden op voorwaarde dat het dak wordt geïsoleerd of wanneer aangetoond kan worden dat het dak in het verleden reeds geïsoleerd werd.

Voor wie

 • Elke en in een bestaand woon en  komt in aanmerking voor een premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing.
 • Een uit de middelste en laagste inkomensgroepen of kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat’). 
 • Bij werken aan de van het komt de (basis)premie voor het  plaatsen van hoogrendementsbeglazing toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een opgericht? Dan komt de premie toe aan hen. Vanaf 1 februari 2024 wordt er een aanvullende Mijn VerbouwPremie toegekend aan eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. De aanvraagprocedure voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zal vanaf dan ook wijzigen.

Voor welke gebouwen

 • Het gebouw moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie.  Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) komen enkel en appartementen van of verhuurders aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) in aanmerking.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een woning, een , een of  gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door  (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning).  

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie krijgen voor de categorie ramen en deuren. Vroeg u de voormalige renovatiepremie voor de categorie ramen en deuren aan tussen 7 mei en 30 juni 2022 (de dag na de bekendmaking van het besluit in het Belgisch staatsblad)? Dan begint de periode van 5 jaar reeds te lopen.
 • Ventilatie-eis bij het vervangen van ramen en buitendeuren
  Wanneer u als behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor), kunt u een premie krijgen voor het afbreken en het plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing. U moet op het moment van de premieaanvraag voldoen aan de eisen voor ventilatievoorzieningen(PDF bestand opent in nieuw venster), zoals een ventilatiesysteem of roosters in waar ramen werden vervangen (in de ramen, rolluikkasten of buitenmuren). De systemen met de nacht-, micro- en de kip-ventilatiestand of de kierstandfunctie voldoen niet aan deze eisen.
  Voldoet u niet aan de ventilatievoorwaarde? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsbeglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie. Plaatst u enkel nieuwe ramen in en worden in de droge ruimtes geen ramen vervangen? Dan zijn de ventilatievoorwaarden niet van toepassing.
 • Plaatst u enkel nieuwe beglazing in bestaande ramen? Dan kunt u enkel een premie krijgen voor de nieuwe geplaatste hoogrendementsbeglazing, zoals deze geldt voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie, ongeacht de inkomenscategorie waartoe u behoort.
 • Voorwaarde bij het plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen
  Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomenscategorie of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor), kunt u enkel een premie krijgen voor het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen als u hoogrendementsbeglazing plaatst in deze ramen of u kunt aantonen dat er vroeger al hoogrendementsbeglazing werd geplaatst in deze ramen.
 • De van de hoogrendementsbeglazing of de U-waarde van de transparante kunststofplaten of lichtkoepels mag maximaal 1,0W/m²K bedragen.
  • De Ug-waarde van het geplaatste glas moet berekend zijn volgens NBN EN 673 in overeenstemming met de CE-markering.
  • De U-waarde van de transparante kunststofplaat (polycarbonaat) moet bepaald zijn volgens NBN EN 16153 in overeenstemming met de CE-markering.
  • De U-waarde van de lichtkoepel, moet bepaald zijn volgens NBN EN 1873, overeenstemming met de CE-markering.
 • De hoogrendementsbeglazing moet geplaatst zijn in ruimtes die na het plaatsen van de beglazing of worden.
 • De U-waarde van nieuw geplaatste mag maximaal 2,0 W/m²K bedragen.
 • Het plaatsen van glas in een komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de dakbedekking voor minstens de helft transparant is en de toegevoegde wanden voor minstens de helft uit glas bestaan en die volledig kan afgesloten worden van de rest van de woning.
 • Het schilderen van het buitenschrijnwerk en plaatsen van garagepoorten, vliegenramen, vliegendeuren en rolluiken komen ook niet in aanmerking voor de premie.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor het plaatsen van nieuwe hoogrendementsbeglazing komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kunt aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2024.

Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt. Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premie-aanvragen tot en met 31-12-2024.

Hoe aanvragen

 • U kunt de premie digitaal aanvragen via Mijn VerbouwLoket(opent in nieuw venster).
 • Documenten die nodig zijn om de premie aan te vragen
  • Verplichte documenten:
   • voorschot-, tussentijdse facturen en eindfacturen
   • attest aannemer(PDF bestand opent in nieuw venster)

   • bewijs ventilatie (indien van toepassing):

    • indien ventilatiesysteem aanwezig: factuur of meetrapport of nummer van en foto voorblad EPB-aangifte

    • indien ventilatieroosters aanwezig: offerte of factuur of nummer van de EPB-aangifte en foto voorblad EPB-aangifte

   • bewijs hoogrendementsbeglazing bij het afbreken en plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen, indien de hoogrendementsbeglazing vroeger al werd geplaatst. Bewijs aantonen kan aan de hand van facturen, bewijs voormalige premieaanvraag of via het EPC. Daarnaast dienen er ook foto’s bijgevoegd te worden waarop de nieuwe borstwering, balustrades en ramen duidelijk te zien zijn

   • attest (indien van toepassing)

   • een foto van het gebouw waarop het nieuw geplaatste glas of de nieuw geplaatste ramen duidelijk zichtbaar zijn.

  • Optionele documenten:

   • EPC bouw/ EPC verkoop en verhuur

   • plan architect

  • Sterk aangeraden documenten:
   • Als u over een offerte beschikt, graag indienen tijdens de aanvraag.
   • Prijsdetails over vliegenramen, screens of rolluiken als de factuur hierop betrekking heeft.
  • U moet alle documenten tot 2 jaar na de uitbetaling van de premie bijhouden. De originele documenten, de betalingsbewijzen van de facturen en de foto’s (voor en na de werken) moet u op vraag steeds kunnen voorleggen.
 • Een overzicht van de noodzakelijke documenten(PDF bestand opent in nieuw venster) om Mijn VerbouwPremie aan te vragen, kunt u hier ook downloaden in PDF-vorm.
 • Alle details over de aanvraagprocedure vindt u op de webpagina ‘Hoe vraag ik Mijn VerbouwPremie aan?’

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: