Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mijn VerbouwPremie voor vloer

Mijn VerbouwPremie voor vloer

Online loket tijdelijk niet beschikbaar

Om de gebruikerservaring en onze dienstverlening te verbeteren, is het online loket van vrijdag 8 december 2023 om 18 u tot en met zaterdag 9 december om 18u tijdelijk niet beschikbaar. 

Vraag hier mijn VerbouwPremie aan

Wat

Volgende werken komen in aanmerking voor de premie voor de categorie vloer:

 • plaatsen van nieuwe vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie
 • fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen
 • afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers en asbestverwijdering
 • aanbrengen van een dekvloer (‘chape’)
 • behandeling van draagvloer tegen zwammen en insecten
 • behandeling van ondergrondse muren tegen insijpelend vocht.

Enkel eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie of kunnen een premie krijgen voor andere werken onder de categorie vloer dan isolatie. U moet ofwel samen met de andere werken voldoende isolatie plaatsen of kunnen aantonen dat u in het verleden voldoende geïsoleerd hebt. Meer informatie vindt u bij ‘Andere voorwaarden’.

Voor wie

 • Elke en in bestaande woon en komt in aanmerking voor een premie voor vloerisolatie op volle grond en kelderplafondisolatie.
 • uit de middelste en laagste inkomenscategorie of verhuurder aan een kan de premie ook aanvragen voor de overige werken (zie rubriek ‘Wat’) op voorwaarde dat de vloer is geïsoleerd.
 • Bij werken aan de van het komt de premie voor het isoleren van de vloer/kelderplafond toe aan de investeerder van het volledige appartementsgebouw. Is er een opgericht? Dan komt de premie toe aan hen. Binnenkort wordt er een aanvullende Mijn VerbouwPremie toegekend aan eigenaar-bewoners die behoren tot de laagste en middelste inkomenscategorie én verhuurder aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor) voor investeringen in de gemeenschappelijke delen of bepaalde collectieve installaties van een appartementsgebouw. Er wordt verwacht dat de aanvullende premie aan te vragen is vanaf najaar 2023. De aanvraagprocedure voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw zal daarom ook wijzigen.

Voor welke gebouwen

 • Het moet minstens 15 jaar oud zijn op de datum van de aanvraag van Mijn VerbouwPremie. Deze controle gebeurt aan de hand van de aansluitingsdatum op het elektriciteitsdistributienet of op basis van de meest recente gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij betwisting geldt de oudste van de twee data.
 • Elk gebouw dat minstens 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor een premie voor vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie. Voor de andere werken (zie rubriek ‘Wat’) kunnen enkel woningen en appartementen van of in aanmerking komen.

U kunt de premie aanvragen voor de

 • renovatie van een bestaand gebouw, zoals een , een , een of andere gebouwen (=niet-residentiële gebouwen) gelegen in het Vlaamse Gewest
 • realisatie van een nieuwe woning (gelegen in het Vlaamse Gewest) door (het verbouwen van een bestaand gebouw, bijvoorbeeld een bedrijfspand of schuur die wordt verbouwd tot een woning). 

Een gebouw dat gesloopt en volledig herbouwd wordt, komt niet in aanmerking. Voor vervangingsbouw geldt in veel gevallen een verlaagd btw-tarief voor afbraak en wederopbouw (6% i.p.v. 21%). Particulieren die niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief, kunnen in het Vlaamse gewest onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie aanvragen.

Andere voorwaarden

 • Enkel werken uitgevoerd door een aannemer komen in aanmerking.
 • U kunt slechts om de 5 jaar (na van een eerdere Mijn VerbouwPremie voor deze categorie) een premie aanvragen voor de categorie vloer. Eerdere aanvragen bij Fluvius en de renovatiepremie bij Wonen-Vlaanderen tellen niet mee.
 • Wanneer u als eigenaar-bewoner behoort tot de middelste of laagste inkomensgroep of wanneer u, ongeacht uw inkomen, verhuurt aan een woonmaatschappij (sociaal verhuurkantoor), kunt u enkel een premie krijgen voor de andere werken aan de vloer als de vloer is geïsoleerd. Ook als de vloer vroeger werd geïsoleerd en u dit kan aantonen, kunt u een premie krijgen voor de andere werken aan de vloer. De isolatievoorwaarden kunt u lezen in de verdere voorwaarden.

Voorwaarden over facturen

 • U kunt Mijn VerbouwPremie aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of premie bij Fluvius heeft aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend en dit voor alle categorieën van werken. Heeft u in het verleden een renovatiepremie of energiepremie van Fluvius aangevraagd voor bijvoorbeeld werken aan de muren, kunt u zonder wachttijd Mijn VerbouwPremie aanvragen voor andere facturen en andere werken aan de muren.
 • De facturen die u bij de aanvraag moet bijvoegen, mogen op de van de premie maximaal 2 jaar oud zijn (24 maanden). Dit geldt zowel voor tussentijdse facturen als voor de eindfactuur.
 • Het totale factuurbedrag (van de uitgevoerde werken per categorie) moet minimaal 1000 euro (exclusief btw) zijn om in aanmerking te komen voor de premie.
 • Facturen mogen in het Frans zijn.

Voorwaarden met betrekking tot de vloerisolatie op volle grond of kelderplafondisolatie

 • De vloer of het kelderplafond moeten geïsoleerd worden/zijn met een van minstens 2 m²K/W. Indien de totale vloer in verschillende delen (met verschillende materialen of verschillende diktes) werd geïsoleerd, moet de laagste en het daarbij horende materiaal ingevuld worden met de totale vloeroppervlakte van alle geïsoleerde delen.

 • Alleen isolatie van ruimtes die na het aanbrengen van de isolatie of worden, komt in aanmerking.

 • De afbraak en opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten op het gelijkvloers samen met de asbestverwijdering moet in combinatie zijn met de fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen.

 • Het aanbrengen van de dekvloer (‘chape’) kan enkel in combinatie met vloerisolatie/kelderplafondisolatie en de afbraak en opbouw van draagkrachtige funderingsplaten op het gelijkvloers. Dit moet in combinatie zijn met de fundering en behandeling van stabiliteitsproblemen.

 • Alle werkzaamheden die betrekking hebben op de afwerking van de vloeren (zoals vloertegels en vloerbekleding), de muren en de plafonds, met uitzondering van afwerklagen in kalkbepleistering en gips(karton)platen komen niet in aanmerking voor deze categorie.

Alle bovengenoemde voorwaarden zijn cumulatief.

De premie voor het plaatsen van vloerisolatie komt in aanmerking voor de BENO-pass als er voor de woning of het appartement reeds een BENO-pass werd geactiveerd. Indien voor de woning of het appartement voor 1 juli 2022 geen premie werd aangevraagd en goedgekeurd bij Fluvius voor een eerste investering waarvan de laatste factuur dateert van 2021, kan de BENO-pass niet meer geactiveerd worden.

Bedrag

Benieuwd welke premies u kan aanvragen en op welk premiebedrag u recht hebt? Raadpleeg de simulator(opent in nieuw venster) 2023. Het bedrag hangt af van de aard van het gebouw (zie 1 of 2 hieronder) en wie het aanvraagt.

Onderstaande premiepercentages (50% en 35% in de laagste en middelste inkomensgroep) gelden voor alle premieaanvragen tot en met 31-12-2023. De Vlaamse regering kondigde aan dat deze premiepercentages behouden blijven in 2024.

Hoe aanvragen

Mijn VerbouwLening

Naast Mijn VerbouwPremie kunt u ook een lening aanvragen om de werken te financieren.

Veelgestelde vragen

Lees deze pagina in: