Gedaan met laden. U bevindt zich op: Projectplan digitale toegankelijkheid E-inclusie

Projectplan digitale toegankelijkheid

Het projectplan rond digitale toegankelijkheid bevat doelstellingen en acties om de digitale toegankelijkheid in Vlaanderen te bevorderen via samenwerking, informatie en promotie. Dit projectplan wordt gecoördineerd en uitgevoerd door Inter tussen eind 2022 en eind 2024. Hiervoor ontvangt het een subsidie die kadert binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’ van het relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’.

Digitale toegankelijkheid is een voorwaarde voor digitale inclusie. Het zorgt ervoor dat iedereen gelijke toegang heeft tot digitale diensten en informatie. Door een correct ontwerp kan iedere gebruiker deze diensten en producten onafhankelijk en zelfstandig openen en gebruiken.

Er zijn heel wat uitdagingen om de digitale toegankelijkheid in onze samenleving te verbeteren. Daarom zet Inter in op volgende strategische doelstellingen:

  1. Er is een netwerk voor samenwerking dat Inter regisseert.
  2. Inter ontsluit goede praktijken en expertise inzake digitale toegankelijkheid.
  3. Inter voert communicatie en promotie over het belang van digitale toegankelijkheid.