Gedaan met laden. U bevindt zich op: Webtoegankelijkheid bij lokale besturen Toegankelijkheid & E-Inclusie

Webtoegankelijkheid bij lokale besturen

Webtoegankelijkheid betekent dat websites en apps toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen: mensen met een handicap, ouderen, digitale surfers of mensen met een andere moedertaal, …

Webtoegankelijkheid in de praktijk

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, versie 2.1(opent in nieuw venster)) vormen de leidraad om webcontent toegankelijk te maken. WCAG is gebaseerd op 4 basisprincipes:

  • Waarneembaar: gebruikers moeten in staat zijn de informatie waar te nemen;
  • Bedienbaar: gebruikers moeten de interface kunnen bedienen;
  • Begrijpelijk: gebruikers moeten zowel de content als de bediening kunnen begrijpen;
  • Robuust: de content moet zo robuust zijn dat deze door verschillende browsers of hulpmiddelen (zoals een screenreader) correct wordt weergegeven.

Overheidswebsites, zoals die van lokale besturen, moeten zo toegankelijk mogelijk zijn. Dat is wettelijk bepaald door de Europese richtlijn webtoegankelijkheid(PDF bestand opent in nieuw venster) waarvan de verplichtingen zijn opgenomen in het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster). De WCAG-richtlijnen bestaan in drie niveaus: A, AA en AAA” Het niveau AA is het wettelijke minimum voor overheidswebsites.

Ondersteuning bij webtoegankelijkheid

Stappenplan

Wil je een toegankelijke site maken en je weet niet waar je moet beginnen? Begin met het inventariseren van de huidige situatie en de mate van conformiteit van jouw website. FOD BOSA biedt hiervoor een stappenplan(opent in nieuw venster).

Vormingen webtoegankelijkheid

Webredacteurs en -ontwikkelaars van lokale besturen kunnen aansluiten bij de vormingen die de dienst Diversiteitsbeleid van de Vlaamse overheid organiseert. Je leest op hun webpagina wanneer nieuwe sessies beschikbaar zijn. Zij stellen ook een handige checklijst voor webredacteurs(opent in nieuw venster) ter beschikking.

Interfederaal raamcontract

Voor een grondige audit van je bestaande website en begeleiding op maat kan je terecht bij verschillende organisaties met (technische) expertise over webtoegankelijkheid. Lokale besturen kunnen hiervoor gebruik maken van een interfederaal raamcontract(opent in nieuw venster).

Praktische tips en goede praktijken

De site accessibility.belgium.be(opent in nieuw venster) biedt verder heel wat tips, instrumenten en goede praktijken om een website toegankelijk te maken en te houden voor zoveel mogelijk mensen. De toegankelijkheid en de zwakke punten van je site kun je in kaart brengen via een automatische online tool, en je kunt een gestandaardiseerde manier een toegankelijkheidsverklaring opmaken. Deze instrumenten en diensten zijn beschikbaar voor alle openbare diensten.

Schrijftips om je pagina’s heerlijk helder te houden, vind je bij onze collega’s bij Taaladvies.

Voorbeeldclausules bestek nieuwe website

Plannen voor een geheel nieuwe website? Bekijk dan zeker de infopagina van de Vlaamse overheid rond voorbeeldclausules(opent in nieuw venster) en maatregelen om de toegankelijkheid van bij de opmaak van een bestek te garanderen. Deze tekst is geschreven voor entiteiten van de Vlaamse overheid, maar de voorbeelden zijn even goed toepasbaar binnen de context van lokale besturen. Enkel de passages “Webcomponenten” en “Webplatform” zijn niet van toepassing bij lokale besturen.

Nuttige beleidsdocumenten