Overslaan en naar de inhoud gaan

Raad voor Cultuur

Adviezen 

Verslagen van de Raad voor Cultuur

Verslag Minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs

De hervormingen in het onderwijslandschap zijn de Raad voor Cultuur en de Raad voor de Kunsten niet ontgaan.

Sinds het decreet van 1989 maakt het hoger kunstonderwijs (HKO) integraal deel uit van het hoger onderwijs. Deze positie werd bij het hogescholendecreet van 1994 verankerd en wordt nu, bij de invoering van de bachelor-master structuur nog bevestigd. In deze context wil het hoger kunstonderwijs academische trajecten aanbieden voor alle opleidingen van twee cycli. Men spreekt van de academisering van het hoger kunstonderwijs.

Wie meer wil weten over de hervormingen van het hoger onderwijs, kan terecht op de website van het Departement Onderwijs en Vorming (nieuw venster).

Het was duidelijk dat er vooral binnen het kunstenveld nood was aan informatie over de ontwikkelingen in het HKO. Enerzijds om informatie te geven en anderzijds om de dialoog te stimuleren, werd besloten om een minicolloquium te organiseren.

Op dinsdag 5 juni 2007 vond het minicolloquium Kunstenveld – Hoger Kunstonderwijs plaats in het Arenberggebouw te Brussel. Vertegenwoordigers van het HKO konden de dialoog aangaan met vertegenwoordigers van het kunstenveld.

Het programma van deze namiddag zag er als volgt uit:

  • Welkom met broodjesmaaltijd
  • Een presentatie van mevrouw Kaat Matthys van het departement Onderwijs en Vorming over de principes van de academisering.
  • Informatieronde over de bereikte consensus, door Pascale De Groote, Wim De Temmerman en Yves Knockaert.
  • Pauze
  • Debat tussen de aanwezigen. Moderator: Johan Thielemans.
  • Kort slotwoord door de heer Johan Thielemans, voorzitter van de Raad voor de Kunsten