Schoorsteen die is aangesloten op cv-installatie

U bent verplicht om uw schoorsteen te laten reinigen als die is aangesloten op een centraal stooktoestel type B.

 • Een centraal stooktoestel type B is een open stooktoestel, bestemd om te worden aangesloten op een schoorsteen of rookgasafvoerkanaal, waarbij de verbrandingslucht ontnomen wordt uit het stooklokaal.
 • Deze reinigingsverplichting geldt alleen als de schoorsteen aangesloten is op een centraal stooktoestel (centrale verwarmingsinstallatie)
  • op vaste brandstof: hout, pellets, steenkool (het vermogen heeft geen belang)
  • op gas of stookolie met een vermogen vanaf 20 kilowatt (kW). Het vermogen staat op het kenplaatje van uw ketel. Voor een centraal stooktoestel met een vermogen van minder dan 20 kW is onderhoud niet verplicht. Het wordt wel aangeraden.
 • De reiniging van de schoorsteen is een onderdeel van het verplichte onderhoud van de centrale-verwarmingsinstallatie (cv).
  • Voor een cv op stookolie of vaste brandstof moet dat onderhoud jaarlijks.
  • Voor een cv op gas moet dat onderhoud 2-jaarlijks.
 • De reiniging van de schoorsteen kan uitgevoerd worden door:
  • de erkende technicus, die daarna ook het onderhoud van de cv-ketel doet (op de website van het Departement Omgeving kunt u de overzichtlijst van de 'technici gasvormige brandstof' of 'technici vloeibare brandstof' opzoeken en downloaden)
  • of door een schoorsteenveger. Een schoorsteenveger mag alleen de schoorsteen reinigen. Dat moet gebeuren vóór het onderhoud van de ketel. U krijgt van de schoorsteenveger dan een reinigingsattest, dat u kunt voorleggen aan de erkende technicus die het onderhoud van de cv-ketel doet.

Bent u huurder? Volgens de huurwet is de huurder verantwoordelijk voor alles wat met onderhoud te maken heeft, dus ook voor het laten reinigen van de schoorsteen. Als er gebreken aan de schoorsteen zijn of als er grotere herstellingen nodig zijn, dan is de eigenaar verantwoordelijk.

Na de schoorsteenreiniging krijgt u een reinigingsattest. Daarop staan onder andere:

 • uitvoerder
 • beschrijving van het toestel
 • verschillende onderdelen van de reiniging
 • maatregelen om eventuele tekortkomingen weg te werken.

Roet is een gevaarlijke afvalstof. De schoorsteenveger of de technicus moet het roet meenemen.

Schoorstenen van individuele (decentrale) stooktoestellen

individuele (decentrale) stooktoestellen zijn bijvoorbeeld:

 • olie- of gashaard (die niet aangesloten is op een centrale stookinstallatie)
 • open haard
 • boiler op gas die enkel water verwarmt.

Voor dit soort toestellen is de reiniging van de schoorsteen niet verplicht. Toch is een regelmatige reiniging nuttig: het voorkomt defecten, het vermindert de stookkosten en het zorgt ook voor minder milieuverontreiniging. De reiniging mag uitgevoerd worden door een schoorsteenveger. Roet is een gevaarlijke afvalstof en moet op de juiste manier verwijderd worden.

Bent u huurder? Volgens de huurwet is de huurder verantwoordelijk voor alles wat met onderhoud te maken heeft, dus ook voor het laten reinigen van de schoorsteen. Als er gebreken aan de schoorsteen zijn of als er herstellingen nodig zijn, dan is de eigenaar verantwoordelijk. U kunt ook het best uw huurcontract of brandverzekeringspolis nakijken. Het zou kunnen dat daarin bepaalde verplichtingen staan over schoorsteenreiniging van individuele stooktoestellen.

Veelgestelde vragen

 • Laatst gewijzigd op 27 augustus 2019