Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toekomstvisie op stadsvernieuwing en stedelijkheid in Vlaanderen 20 jaar stadsvernieuwing in Vlaanderen

Toekomstvisie op stadsvernieuwing en stedelijkheid in Vlaanderen

Op 30 juni 2021 lanceerde Vlaams minister Somers een opdracht om een vernieuwde visie op stadsvernieuwing & stedelijkheid te ontwikkelen. Het Hannah Arendt Instituut voerde deze opdracht uit met als resultaat een manifest rond de betekenis van hedendaagse stedelijkheid in Vlaanderen en een eindrapport van het visietraject rond stadsvernieuwing & stedelijkheid.

Op de studiedag van 28 april 2022 rond 20 jaar stadsvernieuwing en een toekomstvisie gaan beleidsmakers, stadsmakers, deskundigen in stedelijkheid en stedenbeleid, studiebureaus of ontwerpers aan de slag met de inzichten uit het visietraject. Daarna verschijnt vanaf mei t.e.m. oktober elke maand een thematische longread. Hierin zal het Hannah Arendt instituut de inzichten uit de workshops op de studiedag en co-creatieve praktijkvoorbeelden verwerken en verder bouwen aan een vernieuwde praktijkgemeenschap.

Visie Stedelijkheid en Stadsvernieuwing

Hieronder kan je het eindrapport van het Hannah Arendt Instituut raadplegen. Dit betreft een nieuwe visie op stedelijkheid en stadsvernieuwing.

Opzet traject naar een vernieuwde visie op stedelijkheid en stadsvernieuwing

Met het Vlaams stadsvernieuwingsbeleid is een mooi parcours afgelegd. Zowel de grootsteden, centrumsteden als de provinciale steden zijn echt fysiek getransformeerd. Je ziet en voelt in elke stad de realisatie van aantrekkelijke en innovatieve woon-, werk- en leefomgevingen. Dit is vooral de verdienste van de steden zelf, maar de stadsvernieuwingsaanpak heeft daar zeker toe bijgedragen omdat ze de lat hoog legt. Het instrument werd initieel ingezet om de stadsvlucht te keren en het stadsleven aangenamer te maken voor vooral jonge gezinnen, maar is gaandeweg een instrument geworden dat symbool staat voor degelijkheid, kwaliteit en vernieuwing. Stadsvernieuwingsprojecten hebben impact op de wijk, het stadsdeel en de stad in zijn geheel. Als hefboom initieert ze andere vernieuwende ontwikkelingen in de steden.

Met de opdracht wil de Minister komen tot een nieuwe herijkte visie op stads- en stedelijke vernieuwing voor de komende jaren. Vandaag zitten we in een snel veranderende en evoluerende samenleving. We zien nieuwe dynamieken ontstaan door technologische ontwikkelingen, vernieuwende inzichten en noden (vb. op vlak van wonen, werken, kwaliteitsvolle openbare ruimte, samenleven, …) en onverwachte omstandigheden zoals de Corona- en Oekraïnecrisis. Het Rapport Maatschappelijk Relancecomité van juni 2020 ziet dan ook een bijzondere hefboom van stadsvernieuwing voor het maatschappelijke leven en herstel na crisissen.

Het doel is om dit ook te kaderen in een bredere vernieuwde visie op stedelijkheid in Vlaanderen en hoe deze optimaal kan ondersteund worden. Het gaat hierbij vooral om het verbinden van diverse nieuwe inzichten in een geïntegreerde visie op hedendaagse stedelijkheid, het herijken en verfijnen van de beleidsmatige ondersteuning ervan, zowel in de brede zin via het Vlaams stedelijk beleid als in de engere zin via het stedenbeleid (ABB) en het hernieuwen van een praktijkgemeenschap rond de herijkte visies en ondersteuningsinstrumentarium.

Team

Proces met 6 hearings

In het najaar 2021 en voorjaar 2022 heeft het Hannah Arendt Instituut zeven thematische hearings georganiseerd met beleidsmakers, stadsmakers, deskundigen in stedelijkheid en stedenbeleid, studiebureaus of ontwerpers.

Een hearing binnen het traject naar de vernieuwde visie op stadsvernieuwing en stedelijkheid is een thematische werksessie waarbij enerzijds gefocust wordt op visievorming en het verbinden van wetenschappelijke en praktijkgerichte inzichten, en anderzijds nagedacht wordt over beleidsmatige doorvertaling en het herijken en verfijnen van de beleidsmatige ondersteuning, zowel in de brede zin via het Vlaams stedelijk beleid als in de engere zin via het stadsvernieuwings- en stedenbeleid (ABB).

Tijdens elke hearing komen dezelfde topics aan bod.

  • Wat zijn de stedelijke opgaven rond een thema?
  • Welke rol nemen steden op en wat is nodig in de toekomst?
  • Welke hefbomen zijn nodig? Hoe brengen we dit in praktijk (werkwijzen, tools en instrumenten)?
  • Wat is het Vlaams instrumentarium en hoe verhoudt zich dit tot de hefbomen die nodig zijn?
  • Welke governance is nodig?