Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gemeente-Stadsmonitor Stedenbeleid

Gemeente-Stadsmonitor

Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur is de afgelopen jaren aan de slag gegaan met de kennis en informatie die zij vanuit haar kerntaken in huis heeft. De Gemeente-Stadsmonitor is daarvan een sprekend voorbeeld. Het is een omgevingsscanner die de brede omgeving van elke Vlaamse gemeente en stad in beeld brengt.

Opzet

De monitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren of -cijferreeksen over uiteenlopende thema’s, zoals wonen, mobiliteit, milieu en samenleven. Deze cijfers bekomen we via Statistiek Vlaanderen, de verschillende departementen van de Vlaamse overheid, Statbel of andere instanties. Deze registerdata vullen we aan met data over het gedrag, de participatie en de perceptie van burgers op basis van de grootschalige burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, die we organiseren in samenwerking met Statistiek Vlaanderen. Deze driejaarlijkse bevraging is voor inwoners een unieke kans om hun mening te geven over beleidsrelevante thema’s en genereert een schat aan informatie voor lokale besturen over het leven en wonen in de gemeente. De recentste editie van deze burgerbevraging vond plaats in 2020. De volgende bevraging is gepland in het voorjaar van 2023.

Al deze indicatoren geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van hun gemeente of hun stad. Dat kan hen toelaten om evidence-based te werken, hun strategisch beleid te analyseren, te onderbouwen en juiste beleidskeuzes te maken. Op die manier wil het Agentschap Binnenlands bestuur hen ondersteunen en hun bestuurskracht versterken.

Historiek

De Gemeente-Stadsmonitor kent al een lange geschiedenis. Deze monitor is in 2004 gestart als Stadsmonitor voor de dertien centrumsteden met een eenvoudige telefonische enquête. In de loop van de jaren hebben we onder meer ingezet op kwaliteitsverbetering van de data, interactieve raadpleegbare data en een kwalitatieve post-enquête met ondersteuning van Statistiek Vlaanderen. Centrumsteden die dat wensten, kregen vanaf 2008 de kans om een grotere steekproef te laten voorzien zodat ze resultaten konden bekomen per stadsdeel of wijk. In 2017 hebben we de Stadsmonitor uitgebreid met data over de overige Vlaamse steden en gemeenten, al was de burgerbevraging nog op maat van enerzijds de centrumsteden (Stadsmonitor), anderzijds de overige gemeenten en steden (Gemeentemonitor). In de editie 2020 hebben we de registerdata en de burgerbevraging zoveel mogelijk op elkaar afgesteld en verscheen de eerste editie van de gezamenlijke Gemeente-Stadsmonitor. We beschikken nu voor elke Vlaamse gemeente en stad over een groot aantal survey- en registerdata.

Gemeente-Stadsmonitor raadplegen

Je kan de indicatoren en de data op verschillende manieren ontdekken op de website van de Gemeente-Stadsmonitor(opent in nieuw venster).