Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe scoort jouw gemeente of stad? Gemeente-Stadsmonitor

Hoe scoort jouw gemeente of stad?

Nieuwsbericht
31 januari 2024

Op 24 januari publiceerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de nieuwe editie van de Gemeente-Stadsmonitor, die liefst 400 beleidsrelevante cijfers bundelt. Ruim 120 cijfers komen uit een driejaarlijkse burgerbevraging, goed voor de mening van 135.000 Vlamingen. Alle cijfers vind je op de handige website van de Gemeente-Stadsmonitor(opent in nieuw venster).

Administrateur-generaal Jeroen Windey: “We hebben werk gemaakt van een handige website. Zo kan je online jouw stad of gemeente vergelijken met gelijkaardige gemeenten, buurgemeenten of gemeenten in dezelfde regio. Burgers, (lokale) politiek, lokale besturen of onderzoekers: iedereen kan er trends lezen of zelf ontdekken.”

Cijfers brengen in beeld wat voor inwoners belangrijk is, waar er verschillen opduiken, welke tendensen in Vlaanderen optreden. Enkele vaststellingen:

  • 7 op 10 inwoners is tevreden over de eigen gemeente, een lichte daling t.o.v. 2020.
  • De groenbeleving in de gemeenten is gestegen t.o.v. 2020, naar 8 op 10 tevreden inwoners.
  • De blik op samenleven in diversiteit is positiever geworden t.o.v. 2020. 3 op 4 inwoners is neutraal of positief tegenover diversiteit. In de centrumsteden zijn de inwoners positiever tegenover diversiteit, in de andere steden en gemeenten neutraler.
  • Inwoners zijn meer tevreden over de veiligheid rond fietsen en de fietsinfrastructuur dan in 2020. 1 op 2 inwoners geeft aan veilig te kunnen fietsen in de buurt.
  • Een aantal welzijnsparameters komen onder druk te staan: tegenover 2020 is er een dalende trend voor voldoende huisartsen, tevredenheid gezondheidsvoorzieningen, tevredenheid kinderopvang en tevredenheid ouderenvoorzieningen.
  • Rond buurthinder zijn het vooral zwerfvuil en te snel rijden dat inwoners ontevreden maakt, al is de ontevredenheid over te snel rijden wel licht gedaald.
  • 1 op 3 inwoners heeft veel vertrouwen in het lokale bestuur, de helft is neutraal en 1 op 5 heeft weinig vertrouwen. Het vertrouwen in het bestuur daalt gemiddeld t.o.v. 2020 met 5 procentpunten, maar in een 60-tal besturen is het vertrouwen toegenomen.

Dankzij de Gemeente-Stadsmonitor kan iedere stad of gemeente nagaan waar het de goede richting uitgaat en waar bijsturing nodig is. In welke steden en gemeenten doen ze het beter of hebben ze gelijkaardige uitdagingen? Daar kunnen lokale besturen mee aan de slag om beleid vorm te geven. Op die manier wil de Gemeente-Stadsmonitor lokale besturen ondersteunen in sterker datagedreven besturen.