Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dijlemolens Nieuwsberichten over stedenbeleid

Dijlemolens

Nieuwsbericht
13 mei 2024

Collectief verwarmen van bestaande woningen met een oneindige warmtebron, de Dijlemolens in Leuven, een unieke realisatie in Vlaanderen.

Met het aquathermieproject Dijlemolens wordt een bestaand complex met 35 appartementen, kantoren en diverse handelszaken voortaan duurzaam verwarmd met Dijlewater.

Dit innovatieve project heeft enkele unieke troeven. Vooreerst is er het collectieve en gezamenlijke karakter. Met individuele inspanningen alleen halen we de klimaatdoelstellingen niet. Het moet samen gebeuren en collectieve oplossingen zijn dan ook meer dan wenselijk. Daarnaast is het project ook een voorbeeld omdat het gaat om een innovatieve warmte-oplossing in een bestaand gebouw. In nieuwbouw of bij grondige renovatie is het nog relatief makkelijk om hernieuwbare energie-oplossingen te voorzien, maar de echte uitdaging in Vlaanderen is om dit in bestaande bebouwing en in een dense stedelijke omgeving te realiseren. Met dit project bewijst de stad Leuven dat het kan. Het project is bovendien ook een voorbeeld op vlak van een innovatieve samenwerking. We zien hier een samenwerking tussen partners uit vier verschillende maatschappelijke domeinen: de overheid (met de stad Leuven en de Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur), de wetenschappelijke wereld (KULeuven), het bedrijfsleven (Extraqt en ifTech) en een sterk engagement van burgers als mede-eigenaars (VME).

Technisch wordt via een warmtewisselaar warmte onttrokken aan opgepompt water uit de Dijle. Deze warmte wordt daarna toegevoegd aan het water in het verwarmingscircuit van het gebouw. Een grote warmtepomp trekt daarna de temperatuur van dat water op tot temperaturen die toelaten het hele complex te verwarmen. Het opgepompte Dijlewater zelf vloeit vervolgens terug naar de Dijle, zij het drie graden kouder.

Vlaanderen heeft op zich weinig grondstoffen, maar met water- en grondwarmte en innovatieve bedrijven hebben we toch enkele toekomstgerichte troeven in handen. Bijna elke stad heeft een fijnmazig binnenwater-netwerk wat een gigantisch warmtepotentieel biedt.

De energiecrisis heeft ons wakker geschud, en hoewel de paniek en urgentie die de hoge energieprijzen met zich meebracht nu even is gaan liggen, lijkt het belangrijk die luwte nu optimaal te benutten om werk te maken van duurzame energie-oplossingen.

Hopelijk kan dit project een hefboom bieden voor andere projecten in Leuven en Vlaanderen. Met dit project is alleszins aangetoond dat collectieve oplossingen in het bestaande stedelijke weefsel haalbaar zijn.

Het project kreeg 218.000 euro steun van de Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid via de thematische oproep stadsvernieuwing rond ‘Groen en blauw in de stad’.

Artikel: Bewoners Dijlemolens verwarmen voortaan hun woning via de Dijle(opent in nieuw venster)