Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lerend netwerk Omgevingsambtenaren Nieuwsberichten over stedenbeleid

Lerend netwerk Omgevingsambtenaren

Nieuwsbericht
11 maart 2024

De opdrachten waar omgevingsambtenaren (GOA’s) voor staan worden steeds complexer. Duurzame mobiliteit en voorzieningen, verdichting en meer compact wonen en publieke ruimte, groenvoorziening, waterhuishouding, fossielvrije energie en isolatie, erfgoed en beeldkwaliteit,… stuk voor stuk thema’s die meer een rol spelen bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.

Regie van de alledaagse stad

© VRP © VRP

Bij grotere projecten kan een goed georganiseerd vooroverleg met initiatiefnemers projecten een kwaliteitssprong bezorgen. Daardoor verschuift de rol van de lokale overheid van een eerder controlerende naar een regisserende actor. Iets waar GOA’s vaak onvoldoende in getraind zijn. Als het onderhandelingsproces met ontwikkelaars moeilijk verloopt vrezen GOA’s steeds vaker juridische consequenties.

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning en het Team Stedenbeleid sloegen de handen in elkaar om een aanbod op maat te voorzien voor GOA’s. Samen organiseren we een lerend netwerk waar de provinciale steden op kunnen intekenen met een concrete case.

Binnen dit lerend netwerk zijn 3 intervisiedagen voorzien waar de cases tot op detailniveau, naar inhoud en proces worden besproken. Groepen bestaan uit maximaal 12 personen. Per groep worden minstens 2 begeleiders voorzien die de intervisie en uitwisseling inhoudelijk en procesmatig begeleiden.

Iedere deelnemer dient een case in die effectief wordt besproken. De dagen worden opgebouwd aan de hand van de ingediende cases. De casusbespreking kan worden aangevuld met een terreinbezoek. We verzamelen ook de instrumenten en kaders van lokale besturen in die toegelicht werden in een gedeelde map.

De GOA keert dus terug met concrete feedback op zijn case van collega’s en een ervaren omgevingsambtenaar en met bagage over instrumenten en aanpak van andere lokale besturen. Deze methodiek werd een eerste keer toegepast bij de GOA’s van de centrumsteden (2022) en ook tijdens de tweede reeks — gericht op GOA’s van de 21 provinciesteden (2023). Het werd erg positief geëvalueerd.

Praktische informatie

Data:

  • September 19, 2024
  • November 7, 2024

Prijs - meer informatie:

De exacte locatie volgt nog, maar zal op wandelafstand zijn van een station.

Kandidatuur indienen tegen 7 juni.

€750 voor drie dagen.