Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe Stadsscan voor de 13 centrumsteden Nieuwsberichten over stedenbeleid

Nieuwe Stadsscan voor de 13 centrumsteden

Nieuwsbericht
7 mei 2024

Ontdek evoluties en uitdagingen

De 13 centrumsteden spelen een belangrijke rol in Vlaanderen. Ze hebben een centrale functie op vlak van onder andere werkgelegenheid, onderwijs, zorg, cultuur en ontspanning. Tegelijkertijd botsen ze ook op uitdagingen rond onder meer beschikbare ruimte, huisvesting, sociale cohesie en onderwijs. Het zijn de centrumsteden die een voortrekkersrol opnemen om deze uitdagingen aan te gaan. Ze zijn bijgevolg dé plek bij uitstek waar nieuwe evoluties en kansen op gang komen.

De Gemeente-Stadsmonitor biedt elk van de 13 centrumsteden een eigen variant aan van het rapport ‘Jouw gemeentescan’(opent in nieuw venster), met als benchmark het gemiddelde van de centrumsteden. Nu is een nieuwe publicatie beschikbaar die evoluties en uitdagingen in beeld brengt vanuit een stedelijke focus: “Stadsscan 13 centrumsteden”.

Aan de hand van 200 register- en survey-indicatoren beschrijft dit nieuwe rapport beleidsrelevante trends en uitdagingen in de centrumsteden. Naast inzichtelijke tabellen en grafieken is ook een beschrijving opgenomen van de belangrijkste vaststellingen. De Stadsscan 13 centrumsteden vormt een kompas voor elke centrumstad afzonderlijk, maar geeft ook de koers aan van de 13 centrumsteden samen.

Met dit rapport kunnen de centrumsteden onder meer hun omgevingsanalyse en hun meerjarenplan voeden of inzichten gebruiken voor strategische debatten of andere documenten die het beleid helpen sterker maken.

Wil je zicht krijgen op trends in de centrumsteden?

Stadsscan 13 centrumsteden (pdf, 41 MB)(PDF bestand opent in nieuw venster)