Gedaan met laden. U bevindt zich op: Op komst: de BBC-toepassing in Terra Nieuwsberichten over stedenbeleid

Op komst: de BBC-toepassing in Terra

Nieuwsbericht
2 februari 2024

Om de lokale besturen te ondersteunen met het verduurzamen van hun patrimonium, ontwikkelt ABB samen met VEB een simulatietool die de impact van de energetische maatregelen op hun BBC inzichtelijk maakt . 

Binnenkort is het aan de ploeg van de laatste kans om de richtinggevende EU-klimaatdoelstellingen 2030 te behalen. In het kader van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) engageerden de Vlaamse lokale besturen zich reeds tot ambitieuze doelstellingen voor de verduurzaming van hun patrimonium.

De resterende tijd rest noopt immers tot een stroomversnelling van de besluitvorming. Naar de volgende legislatuur toe is vereist dat er voldoende investeringsmiddelen ingeschat worden om tegemoet te komen aan deze doelstellingen. De voorbereiding vergt een vastgoedstrategie en een aanbestedingskeuze.

Om die keuze te vergemakkelijken, zijn het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en het Vlaams Energiebedrijf (VEB) samen een simulatietool aan het ontwikkelen. Met deze tool doelen ABB en VEB om de impact van (hernieuwbare) energiebesparende maatregelen op de beleids- en beheerscyclus (BBC) inzichtelijk te maken. In het bijzonder geldt dit bij de complexere contractvormen zoals OEPC- (Onderhoud -en Energieprestatiecontracten) en EaaS- (Efficiency as a Service) modellen.

In een ideaalscenario wordt vertrokken vanuit het kader “Energetisch Masterplan” in Terra. Hierin bestaat de mogelijkheid om over een lange tijdshorizon aan te geven wanneer en welke energiebesparende maatregelen op gebouwniveau dienen worden uitgevoerd. Na het koppelen van financiële parameters hieraan, geeft een export de impact van de energetische ingrepen weer op de autofinancieringsmarge en het beschikbaar budgettair resultaat.

In een later stadium komt er een handleiding voor (1) het vormgeven aan een energetisch masterplan, (2) de verschillende renovatiescenario’s, (3) alternatieve financiële indicatoren en (4) investerings-Do’s- en Dont’s bij. De tool wordt binnenkort operationeel gesteld om de bestuursploegen in staat te stellen hun meerjarenplannen op te maken.

Met de tool wenst de Vlaamse overheid een brug te slaan tussen de verschillende profielen in de lokale besturen die bezig zijn met financiën, de energietransitie en patrimoniumbeheer. De investeringsuitdagingen leven bij de lokale besturen. Daarom is het nodig dat financiële drempels weg worden gewerkt en dat de energietransitie verder wordt gefaciliteerd door het aanreiken van gerichte tools.

Wil jij meer weten meer over hoe we dit precies gaan realiseren? Aarzel dan niet om contact op te nemen via stedenbeleid@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) of mailto: batuhan.ozcelik@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) .