Gedaan met laden. U bevindt zich op: Robuuste woningen (Gent) Nieuwsberichten over stedenbeleid

Robuuste woningen (Gent)

Nieuwsbericht
23 februari 2024

Het project ‘Via robuuste woningen naar huisvesting voor eenieder‘ is gebaseerd op de werking van ‘Housing First’ en het Deense ‘Skaeve Huse’-concept. Voor een groeiende groep daklozen is er nood aan structurele oplossingen. De doelgroep van de moeilijkste daklozen kampt met fysieke tekorten en heeft complexe, psychologische, sociale en drugsgerelateerde problemen. Dit project biedt een antwoord door een dak boven het hoofd aan te bieden tesamen met begeleiding.

© stad Gent

Op een terrein aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg (Gent) zijn nu elf robuuste woningen - negen duplexwoningen, twee rolstoeltoegankelijke woningen en één begeleidersunit – afgewerkt. Er is ook een gemeenschappelijke tuin. Thuispunt Gent, de woonmaatschappij voor de regio Gent-stad, verhuurt de huizen. De komende maanden nemen de eerste huurders hun intrek. Naast een dak is ook huurbegeleiding en wooncoaching voorzien. In samenwerking met gezondheids- en sociale werkers, politie en het beheer door Thuispunt Gent, wordt enerzijds deze doelgroep ondersteunt en versterkt in hun gezondheid (zelfzorg, contacten met hulpverlening en administratie en doorstroming naar de regulaire huisvestingsmarkt) en anderzijds de woonloverlast en overlast in publieke ruimte vermeden. De werking wordt gebaseerd op het model ‘Quality Of Life’ om de vermaatschappelijking van de zorg en deïnstitutionaliseringsgolf tegen te gaan.

Een projectsubsidie “Investeringen in sociale infrastructuur” van 1.292.500 euro werd in 2018 toegekend om dit project mee te ondersteunen. Uit de motivering van de jury :

“Dit is een maatschappelijk belangrijk project, met een zeer complexe doelgroep van moeilijk te integreren daklozen, die vaak voor overlast zorgen in de stad. Het project draagt een sterke voorbeeldfunctie in zich. De jury vindt het positief dat de taskforce wonen het ingediende project mee ondersteunt. Het project bekommert zich om zeer ernstige gevallen van daklozen.”

“Dit project neemt ten opzichte van de andere ingediende voorstellen een zeer specifieke plaats in. De jury wenst dit nieuw concept mee te ondersteunen om zo innovatie te stimuleren.”