Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met mobiliteitsdata! Nieuwsberichten

Aan de slag met mobiliteitsdata!

Nieuwsbericht
10 november 2023

Wil je maatschappelijke vraagstukken rond mobiliteit op een slimme manier aanpakken? De tools en instrumenten van CityFlows uit het Smart Flanders-programma helpen je op weg!

Een slimme aanpak

Smart Flanders biedt ondersteuning aan de centrumsteden bij het aangaan van de zelf vooropgestelde maatschappelijke uitdagingen. Gaandeweg is een hechte verweving van diverse uitdagingen vastgesteld: bijvoorbeeld het behalen van de emissiegebonden klimaatdoelstellingen of het verbeteren van de stedelijke leefbaarheid. Dit zijn allebei uitdagingen die verbonden zijn (1) met het klimaat en ruimtelijke ordening en 2) met de slimme inrichting van de stedelijke mobiliteitsstromen. Wil je iets veranderen aan de uitstoot in de stad of de stedelijke leefbaarheid, dan is met andere woorden ook de stedelijke mobiliteit van belang. Smart Flanders pakt deze maatschappelijke vraagstukken op een slimme manier aan. Dit gebeurt via een datagedreven beleidsvoering die steunt op de inzet van multimodale mobiliteitsdata op het lokale grondgebied.

Tools en instrumenten

Hieronder vind je een aantal instrumenten terug die ondersteuning bieden bij de opzet van een datagedreven mobiliteitsbeleid. Smart Flanders zet ze graag in de kijker zodat men ermee aan de slag kan. De instrumenten werden ontwikkeld tijdens het project CityFlows (2021-2023).

  1. Meetinstrumenten en camera’s in de stad roepen vaak vragen op bij burgers. Word ik gefilmd? Wie bekijkt de beelden? Ben ik herkenbaar in beeld? Smart Flanders ontwikkelde een handleiding die lokale besturen hulpmiddelen aanreikt om een coherente communicatiestrategie op te zetten.
  2. Een van de manieren om meer mobiliteitsdata te verkrijgen is door deze data aan te kopen. Verhoog de effectiviteit van je bestek ter aankoop van druktedata met handige modelclausules, die samen met een aantal centrumsteden werden ontwikkeld.
  3. Hoe kan ik met de reeds beschikbare druktedata op het lokale grondgebied aan de slag? Hier ontwikkelde Smart Flanders samen met imec een handige toolbox om beschikbare data te visualiseren en de coherentie statistisch te testen.