Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lancering oproep Conceptsubsidie 2024 Nieuwsberichten

Lancering oproep Conceptsubsidie 2024

Nieuwsbericht
12 februari 2024

Deze oproep is niet meer actief

De Vlaamse minister bevoegd voor Stedenbeleid lanceert een oproep naar conceptsubsidies stadsvernieuwing, waarmee ze de 13 centrumsteden, 21 provinciale steden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kans geeft om zich te laten begeleiden door een multidisciplinair team bij het uitdenken en uitwerken van een vernieuwend stadsontwikkelingsproject.

Toelichting oproep

Op 11 december 2023 nodigden het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur de steden en de bureaus/consortia uit om samen te komen om het opzet van het instrument conceptsubsidie nog eens duidelijk toe te lichten: Waarvoor dient de conceptsubsidie?, wat zijn de grenzen van het instrument?, wat zijn de realistische verwachtingen die de kandiderende steden mogen koesteren?, wat wordt er verwacht van de bureaus die de studies uitvoeren?, hoe verloopt zo’n conceptsubsidie procedureel en procesmatig?, wat is de rol van de partners?, hoe gebeurt de selectie van de bureaus?, … Uit dit netwerkmoment bleek eens te meer de meerwaarde van het instrument van de conceptsubsidie voor de steden. Waarop de Vlaamse minister bevoegd voor Stedenbeleid heeft beslist om in 2024 een oproep Conceptsubsidie te lanceren.

De toelichting omschrijft de belangrijkste doelstellingen, prioriteiten en het verloop van de procedure, de wijze van beoordelen door de jury en de timing.

Timing

Deze oproep is niet meer actief