Gedaan met laden. U bevindt zich op: Piloottraject: Strategische collectieve vervoersknopen Nieuwsberichten

Piloottraject: Strategische collectieve vervoersknopen

Nieuwsbericht
13 juli 2023

Talrijke ruimtelijke transformaties vonden de voorbije twee decennia plaats rond de Vlaamse hoofdstations. De ene al wat succesvoller dan de andere. De uitdagingen van morgen liggen minder rond deze hoofdstations, maar net daarbuiten. Daarom start dit najaar een pilootwerking rond ‘strategisch collectieve vervoersknopen’. 

Luchtfoto van het station in Leuven

Ook goedgelegen stationsomgevingen van kleinere steden zoals Lier, Tienen, Geel, Lokeren, Dendermonde e.a. zijn meer en meer aantrekkelijk voor investeerders en nieuwe bewoners. Zelfs kleiner gelegen stations of ander openbaar vervoer (OV) -locaties op heel goed ontsloten vervoercorridors komen in het vizier. Na de investeringsgolf in de Vlaamse hoofdstations zijn nu ook de ‘kleinere’ aan de beurt.

Dit najaar wordt daarom met een pilootwerking gestart rond ‘strategisch collectieve vervoersknopen’. Hoe krijgt de ontwikkeling van enkele goed ontsloten locaties een boost? Welke noden leven er bij lokale besturen? Welke investeringslogica schuilt er achter bepaalde werkwijzen en beslissingen van stakeholders?

Omgeving Vlaanderen is op zoek naar lokale besturen die beschikken over een middelgrote stationslocatie of een andere goede OV-locatie met transformatiepotentieel. Samen met deze groep van lokale besturen wil Omgeving Vlaanderen nadenken over de meest geschikte ontwikkelingsaanpak van deze locaties. Leren uit elkaars ervaringen. Maar ook een open dialoog voorbereiden en voeren met een aantal bevoorrechte stakeholders, zoals ontwikkelaars, vervoerspartners en infrastructuurbeheerders maar ook enkele VO-actoren.

Hoe zien zij de ontwikkeling van deze locaties, welke investeringslogica hanteren ze, welke redenering schuilt er achter een bepaalde werkwijze en beslissing? Ook worden aantal VO-actoren aan de tand gevoeld. Hoe kunnen zij lokale besturen nog beter ondersteunen? Welke investeringsmechanismes kunnen nog beter afgestemd?

Omgeving Vlaanderen voorziet een kortlopend piloottraject. In een 5-tal pilootgroep-bijeenkomsten wil Omgeving Vlaanderen samenwerken rond de gestelde uitdagingen. Bij een aantal van de pilootgroep-bijeenkomsten sluiten de vervoerspartners aan. Van de deelnemende gemeenten verwacht Omgeving Vlaanderen de inbreng van een case en het (mee)voeren van het denkproces daarrond om zo samen tot leerpunten te komen die opschaalbaar zijn naar andere locaties.

Heb je een locatie met transformatiepotentieel voor ogen? Twijfel dan niet om een bericht te sturen naar vsdo@omgeving.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met als mailonderwerp ‘pilootwerking strategisch collectieve vervoersknopen’. Omgeving Vlaanderen bekijkt dan samen het potentieel van de locatie en de mogelijkheid tot deelname.