Gedaan met laden. U bevindt zich op: Realisatie occasionele kinderopvang in Pioniersgebouw te Turnhout Nieuwsberichten

Realisatie occasionele kinderopvang in Pioniersgebouw te Turnhout

Nieuwsbericht
24 november 2023

De stad Turnhout ontving 452.037 euro voor de realisatie van de occasionele kinderopvang in het Pioniersgebouw in het kader van de oproep investeringen in sociale infrastructuur 2018. Eind november 2023 vond de opening  plaats van deze kinderopvang.

© stad Turnhout

De stad Turnhout integreert binnen het multifunctioneel wijkcentrum ‘het Pioniersgebouw’ (te realiseren binnen het stadsvernieuwingsproject SLIM Turnhout) een occasionele kinderopvang, waar ouders met hun kinderen op willekeurige dagen terecht kunnen. Met andere woorden een toegankelijke, flexibele, inkomensgerelateerde en laagdrempelige kinderopvang. Zowel de kinderen, als hun de ouders kunnen er aan zelfontplooiing doen. Naast de kinderopvang worden in het lokaal dienstencentrum ook andere functies gerealiseerd zoals een horeca met betaalbare en gezonde maaltijden, info over zorg en welzijnsdienstverlening, vormingslokalen, ruimte voor maatschappelijke organisaties, Huis van het Kind, een zorgbib voor zorgproeftuin LiCalab, Arktos vzw, een welzijnsonthaal van het OCMW en CAW. Door verschillende organisaties en diensten te groeperen op één locatie, is er naast het afzetten van hun kinderen ook een laagdrempelig en vrijblijvend welzijnsaanbod voor de ouders. De extra focus op kinderopvang is gebaseerd op het model van Heckman J. ‘Early childhood development is a smart investment’.

Meer informatie

Kom meer te weten over het ‘Pioniersgebouw’ in het persbericht van de stad.