Gedaan met laden. U bevindt zich op: Smart Flanders – onderzoekstraject zon-zoneringskaart Nieuwsberichten

Smart Flanders – onderzoekstraject zon-zoneringskaart

Nieuwsbericht
23 november 2023

Veel steden en gemeenten schuiven binnen het thema klimaat en energie twee thema’s naar voren als grote uitdagingen: opschaling van lokale hernieuwbare energieproductie en samenwerking in lokale energiegemeenschappen en -coöperaties. Het energiedecreet van 2 april 2021 biedt heel wat mogelijkheden met betrekking tot energiedelen, maar toch blijven steden en gemeenten met vragen zitten over de rol die zij kunnen opnemen in het initiëren, faciliteren of begeleiden van (collectieve) hernieuwbare energieprojecten.

Om kansrijke locaties te identificeren, geven steden aan nood te hebben aan een nieuw beleidsinstrument, een ‘zon-zoneringskaart’, waarmee vraag en (potentieel) aanbod van zonne-energie in kaart worden gebracht. Dit instrument stelt steden en gemeenten in staat om een rol op te nemen in het opschalen van lokale en hernieuwbare energieproductie door de juiste partijen bij elkaar te brengen.

Om te komen tot een dergelijk beleidsinstrument, zijn in het kader van het Smart Flanders programma, in samenwerking met het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS), verschillende onderzoeksprojecten opgezet. Het doel van die projecten is inzicht krijgen in de noden en wensen van lokale besturen en de mogelijkheden voor ontwikkeling.

Wil je meer weten over het traject dat in kader van het Smart Flanders programma is gelopen? Je leest er alles over op de website van Smart Flanders.