Klimaatrobuuste wijkinrichting

© GHB Landskabsarkitekter / Steven Achiam

Tegen 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn. Met deze thematische oproep 2023 wil stadsvernieuwing haar steentje hieraan bijdragen. De focus hierbij ligt op wijken en de versterking van de levenskwaliteit in deze wijken, aan de hand van klimaatrobuuste ingrepen.

Vlaanderen neemt deze ambitie mee op, door samen met haar lokale besturen de wijken grondig aan te pakken met concrete realisaties. Dit moet gebeuren samen met en door burgers en bedrijven. Het wijkniveau geldt als een belangrijke schaal voor de implementatie van een strategisch klimaatbeleid.

De Vlaamse overheid trekt hiervoor 1.200.000 euro uit voor thematische stadsvernieuwingsprojecten. Per project wordt maximaal 500.000 euro toegekend, die uitsluitend voor investeringen kunnen worden aangewend. Voor de realisatie is er maximaal 5 jaar tijd voorzien (nieuw vanaf dit jaar).

Timing

Deze oproep loopt tot 8 september 2023.