Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteunen van de 21 provinciale steden bij klimaatrobuuste maatregelen Ondersteuningsaanbod provinciale steden en kleinstedelijke gebieden

Ondersteunen van de 21 provinciale steden bij klimaatrobuuste maatregelen

Het is belangrijk om lokaal klimaatrobuuste maatregelen samenhangend en dienstoverschrijdend aan te pakken. De 21 provinciale steden kunnen gratis beroep doen op experten die inhoudelijk en procesmatig ondersteuning bieden in het geïntegreerd aanpakken van klimaatrobuuste maatregelen zoals ontharding, vergroening, waterbuffering, geclusterde (deel en elektrische) mobiliteit, heraanleg nutsvoorzieningen, … Het gaat hierbij om stedelijke projecten in de fase van het voortraject (af te spreken aantal ondersteuningsdagen).

In een notendop

Door de hoge verdichtingsgraad zijn in steden de koppelkansen rond klimaatrobuuste maatregelen noodzakelijker, maar ook complexer. Het doel van de ondersteuning is om de provinciale steden te versterken bij het opnemen van een actieve regie in het afstemmen van klimaatmaatregelen in stedelijke ontwikkelingsprojecten.

Welke steden kunnen ondersteuning aanvragen?

Welke projecten komen in aanmerking voor ondersteuning?

Projecten in de bebouwde (of ook open) ruimte van de stad bv. de heraanleg van een plein of straat, een stadsontwikkelingsproject, een klimaat-/milieupreventieproject.

Zowel projecten in de conceptfase waar de focus ligt op het exploreren en afstemmen van mogelijke klimaatrobuuste maatregelen, als projecten dichtbij een uitvoeringsfase waar focus ligt op het plannen en afstemmen van de uitvoering.

Het kan gaan om een combinatie van diverse maatregelen, zoals :

 • Klimaatadaptatie:
  • maximum ontharden of compenseren van de verharde oppervlakte. het maximum benutten van de mogelijkheden voor infiltratie, buffering en regenwaterrecuperatie
  • inrichten van droogteminnend buurtgroen
  • aanplanten van bomen in koeltenetwerken en plekken die op termijn instaan voor verkoeling
 • Mobiliteit:
  • versmallen wegbreedte, integreren ontharding, van straatknips, verbeteren fiets- en wandelinfrastructuur, connecteren met hoppinpunten,…
  • buurtparkings, voorzien van laadinfrastructuur
 • Renovatie:
  • isoleren van erfgoedwaardige wijken met behoud van erfgoedwaarde
  • beperken van de footprint van gebouwen: hergebruik van locaties, multifunctioneel ruimtegebruik.
 • Energie:
  • voorzien van koolstofvrije energiebronnen zoals warmtepompen, beo-veld, aquathermie, riothermie, zonnepanelen

Welke ondersteuning kan u verwachten?

Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt een team van 3 experten ter beschikking: een proces-expert, een expert in het publieke domein en een expert in masterplanning. Zij kunnen uw stad in de fase van het voortraject zowel inhoudelijke als procesmatige ondersteuning aanbieden.

Focus ligt hierbij op de lokale procesbegeleiding met verschillende stedelijke diensten samen. Het gaat niet over het helpen opstellen van een masterplan, reglementen, etc., maar wel over het optimaliseren van het intern inhoudelijk en procesmatig traject.

Heeft uw stad een project waarvoor u de integratie van klimaatrobuuste maatregelen wil aftasten en dat in voortrajectfase zit of gaat, dan kan u een aanvraag indienen.

Aanvraagformulier

Bezig met laden...