Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteunen van steden bij kwalitatieve verdichting Ondersteuningsaanbod provinciale steden en kleinstedelijke gebieden

Ondersteunen van steden bij kwalitatieve verdichting

Het is belangrijk dat verdichtingsprojecten, die vaak vertrekken vanuit privaat initiatief, goed omkaderd en begeleid worden door de lokale vergunningverlenende overheid. Het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement Omgeving hebben samen een raamcontract afgesloten om lokale besturen hierbij te ondersteunen. Naast 21 provinciale steden kunnen voortaan de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau (volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) hiervan gebruik maken. Zij kunnen gedurende een aantal af te spreken halve dagen gratis een beroep doen op omgevingsexperten die inhoudelijk en procesmatig ondersteuning bieden in de voortrajectfase van het verlenen van omgevingsvergunningen voor verdichtingsprojecten.

In een notendop

Kwalitatieve verdichting is één van de uitdagingen waar provinciale steden en kleinstedelijke gebieden voor staan. Dat is op zich een goede zaak. Veel van die kernen zijn bijzonder goed gelegen. Ze koppelen een hoog voorzieningenaanbod aan een mooie openbaar vervoer-ontsluiting. Het doel van de ondersteuning is om de provinciale steden en kleinstedelijke gebieden te versterken in het opnemen van een actieve regie.

Stap voor stap

 • Stap 1

  Aanvraag indienen

  Uw stad of gemeente dient de aanvraag in via het digitale aanmeldingsformulier.

 • Stap 2

  Beoordeling aanvraag

  Het departement Omgeving en het Agentschap Binnenlands Bestuur laten binnen 2 tot 3 weken weten of het project in aanmerking komt voor ondersteuning.

 • Stap 3

  Startgesprek

  Er vindt een startgesprek plaats tussen uw stad of gemeente en ProFlow, met deelname van departement Omgeving en/of Agentschap Binnenlands Bestuur.

 • Stap 4

  Afsprakennota

  ProFlow, het departement Omgeving en het Agentschap Binnenlands Bestuur leggen afspraken over de te bieden ondersteuning vast in de afsprakennota.

 • Stap 5

  Start ondersteuning

  Vanaf dit moment start de ondersteuning door omgevingsexperten.

 • Stap 6

  Rapportage

  ProFlow rapporteert over de geleverde ondersteuning en opgedane inzichten.

Webinar | Ondersteunen van lokale besturen bij kwalitatieve verdichting

Herbekijk de webinar waarbij het ondersteuningsaanbod wordt toegelicht. De presentatie van de webinar vind je hier (PDF bestand opent in nieuw venster)terug.

Inhoud is aan het laden

Dien ondersteuningsaanvraag in

Heeft uw stad of gemeente een verdichtingsproject dat in de voortrajectfase zit, dan kan u een ondersteuningsaanvraag indienen via onderstaand formulier.

Bezig met laden...