Gedaan met laden. U bevindt zich op: Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) Goede praktijken rond open data

Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD)

Opzet

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo worden werken op omleidingstrajecten vermeden en conflicten tussen grondwerken, werken en evenementen beter gedetecteerd, om zo de (mobiliteits)hinder op het openbaar domein te minimaliseren. Ook biedt het GIPOD de nodige informatie om de coördinatie en planning van (grond)werken mogelijk te maken.

Het aanvullen van het GIPOD is een juridische verplichting voor lokale besturen, maar met een grote potentiele meerwaarde. De data uit het GIPOD worden namelijk op verschillende manieren (via een API, als een WMS etc) als open data gepubliceerd en hergebruikt door verschillende commerciële toepassingen zoals Google Maps en Waze. Daarnaast zijn er ook verschillende toepassingen ontwikkeld die het voor lokale besturen makkelijker maken om het GIPOD aan te vullen. Op die manier wordt er rond deze data op verschillende manieren meerwaarde gecreëerd, zowel in de publieke als private sfeer. Bovendien is er bij het vernieuwen van de werking rond GIPOD een brede ecosysteem-werking opgezet die de betrokken partijen samen rond tafel brengt om tot een nog breder gedragen diensteverlening en afstemming te komen.

Belangrijkste lessen

  • Het openen van waardevolle data heeft ook onrechtstreekse effecten, bijvoorbeeld rond het ingeven of visualiseren van de gegevens.
  • Het is belangrijk om cocreatief en in samenspraak met de betrokken doelgroepen van de data aan de slag te gaan om voor alle partijen een winst te creëren.
  • Data op verschillende manieren aanbieden afhankelijk van het doelpubliek stimuleert hergebruik en meerwaardecreatie.