Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD) Goede praktijken rond open data

Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD)

Opzet

Lokale besluiten als Linked Open Data (LBLOD) is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur. In het project worden datastandaarden ontwikkeld die lokale besturen (en hun softwareleveranciers) gebruiken in hun softwarepakketten voor het opmaken van gemeenteraadsbesluiten. Goedgekeurde besluiten worden nadien gestructureerd gepubliceerd op de website van het bestuur, zodat zowel ‘mensen’ als ‘machines’ ze kunnen inlezen, maar er ook hergebruik van gemaakt kan worden. LBLOD is een programma dat over meerdere jaren loopt en als een investering wordt gezien: zowat alles wat in een lokaal bestuur gebeurt zit vervat in lokale besluiten. Deze openstellen heeft dus een belangrijk potentieel voor hergebruik, zowel voor burgers, lokale ondernemers als andere overheden.

Belangrijkste lessen

  • Het is belangrijk om leveranciers van software-toepassingen voor lokale besturen te betrekken bij een dergelijk programma en desgevallend steun te bieden bij het implementeren van de standaarden. Dit maakt mogelijk om alle lokale besturen aan te sluiten.

  • Het openen van lokale data – in dit geval besluiten – heeft een enorme potentiële meerwaarde voor diverse soorten hergebruik én transparantie, maar vragen een aanzienlijke investering over meerdere jaren, voor dit potentieel waargemaakt kan worden. Open data worden best op die manier gezien.