Gedaan met laden. U bevindt zich op: Datapedia Smart Flanders 2.0

Datapedia

Een platform om op overzichtelijke manier beleidsuitdagingen aan meer en kwaliteitsvolle datasets te koppelen.

Slim gebruik van data kan een sterke bijdrage leveren aan het oplossen van beleidsvraagstukken waarmee steden en gemeenten worden geconfronteerd. Vandaag beschikken lokale besturen echter vaak niet over voldoende kwaliteitsvolle data om antwoorden te formuleren op deze vraagstukken. Bovendien is het een uitdaging om, vertrekkend van een beleidsuitdaging of onderwerp, de toepasselijke en beschikbare datasets te vinden en om eventuele kwaliteits- en of beschikbaarheidsproblemen te melden bij de betreffende data-aanbieder. Binnen het Smart Flanders-programma van het team Stedenbeleid (ABB) werd daarom een traject opgezet om aan deze uitdaging het hoofd te bieden.

In een eerste fase werd een subsidie toegekend aan het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) voor het verkennend onderzoek naar een Vlaamse Datapedia voor mobiliteit en water. Daarmee heeft het KCVS een opdracht in de markt gezet voor het uitvoeren van de studie. Het onderzoek werd in 2022 uitgevoerd door PWC en onderzocht de wenselijkheid en haalbaarheid van een Vlaamse tegenhanger van datapedia.nl. De Vlaamse Datapedia moet een neutraal en laagdrempelig platform zijn dat per beleidsuitdaging een overzicht biedt van de beschikbare datasets en waar gebruikers kunnen aangeven welke nuttige data er ontbreekt of welke data aan kwaliteitsproblemen onderhevig zijn. De conclusie was dat er een duidelijke nood is aan een Vlaamse Datapedia. De studie gaf evenwel geen zicht op hoe een Datapedia in de praktijk vormgegeven kon worden en de nodige functionele, financiële, organisatorische, architecturale en juridische omkadering.

In de schoot van het Smart Flanders-programma werd in een tweede fase door Digitaal Vlaanderen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. De studie onderzoekt de haalbaarheid van de opzet en de integratie van een Vlaamse Datapedia in het bestaande Datavindplaats van Digitaal Vlaanderen. Daarnaast verschaft ze ook meer inzicht in de te nemen stappen voor een concrete implementatie. Het rapport geeft een antwoord op de volgende vragen:

  1. Kan de Datavindplaats een oplossing bieden voor het uitwerken van een Vlaamse Datapedia?  
  2. Is er voldoende bereidheid om Datapedia te integreren in de Datavindplaats? 
  3. Wat is de kostprijs van een integratie van Datapedia in de Datavindplaats? 

Deze analysedocumenten maken het mogelijk om in een latere fase een implementatie op te zetten.