Gedaan met laden. U bevindt zich op: Thematische Infosessies Smart Flanders 2.0

Thematische Infosessies

In het kader van het Smart Flanders programma organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) een thematische infosessies voor lokale besturen.

Sessies

Het doel van deze sessies is lokale besturen informeren en inspireren over diverse thema’s met betrekking tot data, digitalisering en smart cities. Tijdens de sessies zetten we goede praktijkvoorbeelden in de kijker en reiken we handvaten aan waarmee lokale besturen zelf aan de slag kunnen.