Gedaan met laden. U bevindt zich op: Paterskerk en omgeving Stadsvernieuwingsprojecten

Paterskerk en omgeving

Projectsubsidie • Eeklo
In uitvoering

De projectsite Paterskerk en omgeving, gesitueerd tussen de Markt en de scholencampus Ten Doorn, bevindt zich in hartje Eeklo. De site Paterskerk en omgeving bestaat uit de leegstaande Paterskerk, het voormalige Minderbroeder­klooster dat momenteel wordt ingevuld als instelling voor jongeren en een volledig van de straat afgesloten historische kloostertuin maar met een groot potentieel om te worden opgewaardeerd als groenruimte.

Type subsidie
Projectsubsidie
Thema
Klimaat, Mobiliteit, Ruimte
Locatie
Eeklo

Beschrijving (+ programma)

Belangrijkste uitgangspunten van masterplan en project zijn de herbestemming van zowel de kerk als het klooster, het omturnen van de kloostertuin tot een stadspark, het openwerken van dit geheel door de bestaande handelszaken errond te slopen en het realiseren van een veilige verbinding over het bouwblok via een nieuwe fiets- en wandelas van de Markt naar het schoolplein van de scholencampus Ten Doorn.

Projectonderdelen

Concreet omvat het project volgende onderdelen:

 • Nieuw stadspark in het centrum van de stad, door de afgesloten historische kloostertuin open te stellen
 • Nieuw leven voor de Paterskerk Eeklo met tijdelijke invulling, een duurzame energetische invulling en een nieuw publiek karakter
 • Wegwerken van leegstand en stadskanker.
 • Woningen met een voordeur naar het centrum van de stad en een achterdeur die toegang geeft tot een groot en rustig stadspark.
 • Noord-Zuid verbinding voor zachte weggebruikers
 • Een stedelijk dienstverleningskantoor in een gemoderniseerd kloostergebouw:
 • Ondergronds centrumparkeren om een sfeervolle Markt te bekomen
 • Nieuw en bijkomend economisch centrum met shopping en kantoren

Inbreng stedenbeleid

Aan het project ‘Paterskerk en omgeving’ werd een subsidie van 2.806.069 euro toegekend voor volgende onderdelen.

 • Herinrichting segment Zuidmoerstraat om het voorplein van de school Ter Doorn en de Kloostertuin te verbinden zodat de ingesloten tuin een opengewerkt stadspark wordt als ontmoetingsplaats en veilige route voor scholieren
 • Inrichting afgesloten historische kloostertuin tot publiek stadspark
 • Tijdelijk gebruik kerk
 • Instandhouding en inrichting kerk
 • Doorgang Kerk zijde markt vernieuwen

Jury motivering

Het project scoort op diverse duurzaamheidscriteria en dit op verschillende schaalniveaus:

 • de herbestemming van beschermd erfgoed, met nieuwe stedelijke functies;
 • de revitalisering van het stadscentrum;
 • de creatie van een ruim stadspark en verbindingsroute tussen scholen en centrum;
 • het klimaatregulerend effect van een binnenstedelijke groenstructuur, de energierenovatie van de kerk en het autoluw maken van het centrum en de omliggende buurten.

De jury ziet een evenwichtig en voldragen stadsvernieuwingsproject dat de leefbaarheid in het centrum van Eeklo gevoelig zal verbeteren.

Het project is ook een mooi voorbeeld van PPS. De Stad heeft de private ontwikkelaar overtuigd om de omvang van het oorspronkelijk woonprogramma aanzienlijk te verminderen. In ruil komt een woonversterking in de Hartwijk. Dit is een win-winsituatie.

De jury vindt het positief dat Eeklo in afwachting van de renovatie al werk zal maken van de publieke toe-eigening van het park. Ook de afspraak met de handel en horeca over het langetermijnperspectief inzake de kernversterking en het autoluw maken van het centrum is voorbeeldig en positief. Parkeren gaat ondergronds, de knip van de N9 komt er na de afwerking van de zuidelijke tangent.

Innovatieve realisaties

 • Openstellen van afgesloten groen om er groot publiek stadspark van te maken
 • Meer gebundelde woonverdichting en grondenruil om open en groene ruimte te vrijwaren
 • Een goede publiek-private samenwerking begeleid door VENECO
 • Ambitie om de doorgangsweg N9 die het centrum doorsnijdt en de leefbaarheid van het centrum sterk hypothekeert om te bouwen tot autoluwe stadspromenade
 • Aantakking op warmtenet

Partners

 • Stad Eeklo
 • Private actoren:
  • B&R Development (ontwerp B2Ai- arch Wim Depuydt)
  • De Vlaeminck Bouw (ontwerp VOLT)
  • Spetsaï (ontwerp B2Ai)
 • VENECO (ondersteuning PPS)
 • Plus-Office (kwaliteitsbewaking masterplan)
 • AWV
 • Agentschap onroerend erfgoed

Locatie