Opzet

Met de oproep wijkverbeteringscontracten ondersteunt de minister Vlaamse steden en gemeenten bij het aanpakken van uitdagingen in kwetsbare wijken. De wijkverbeteringscontracten spitsen zich vooral toe op uitdagingen die de ‘lokale’ draagkracht en hefbomen overstijgen. De focus ligt daarbij op afgebakende wijken, met hardnekkige en onderling verweven uitdagingen maar ook kansen, bijvoorbeeld op het vlak van het samenleven, de veiligheid, de gezondheid, de economie, het wonen en/of infrastructurele uitdagingen.

Voor de geselecteerde wijken werd een wijkverbeteringscontract afgesloten. Vertrekkend vanuit de eigenheid van de wijk, beoogt dit contract oplossingen via een mix van harde en zachte maatregelen. Verschillende lokale, bovenlokale en Vlaamse actoren gaan daarvoor engagementen aan. Een wijkverbeteringscontract wil immers ruimte creëren voor nieuwe paden en experimenteerruimte. Tot de mogelijkheden behoren o.a. (het bestuderen van de mogelijkheid tot) regelluwe zones, experimentenregelgeving, vernieuwende ICT-oplossingen, kleinschalige infrastructuurwerken, enz.

Geselecteerde wijken

Uit de oproep ‘Wijkverbeteringscontracten’ werden volgende wijken geselecteerd:

Netwerkevent Wijkverbetering

Op woensdag 1 maart 2023 vond het eerste netwerkevent Wijkverbetering plaats. Tijdens dit event gaven alle wijkverbeteringscontracten een korte stand van zaken, gevolgd door een netwerklunch met Vlaamse entiteiten. Hieronder vindt u de presentatie van afgelopen netwerkevent terug