Gedaan met laden. U bevindt zich op: Steunmaatregelen Stikstof in Vlaanderen

Steunmaatregelen

Omdat het stikstofplan een grote impact heeft op de landbouw, voorziet de Vlaamse overheid verschillende steunmaatregelen voor getroffen landbouwers. Zoals begrijfsbegeleiding, koopplicht door de overheid en compensatievergoedingen.

Herstructureringsprogramma voor getroffen landbouwbedrijven

Landbouwbedrijven met een impactscore van minstens 50% (rode bedrijven) en minstens 5% en minder dan 50% (oranje bedrijven) komen in aanmerking voor het herstructureringsprogramma PAS.

Bij vrijwillige stopzetting hoeven landbouwers bijvoorbeeld geen passende beoordeling en onafhankelijk bedrijfsadvies te laten uitvoeren. Ze komen ook in aanmerking voor bedrijfsbegeleiding. En er zijn vergoedingen voor verlies van gebouwen, materiaal en voor dieren.

U vindt meer informatie over het herstructureringsprogramma voor getroffen landbouwbedrijven en de nodige formulieren op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.

Vergoeding bij vrijwillige stopzetting varkensstallen

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lanceerde 2 oproepen tot vrijwillige en vervroegde stopzetting van varkensstallen. Die waren gericht naar de varkensbedrijven (kmo’s) met een stikstofimpact op de natuur vanaf 0,025%. In ruil voor de stopzetting komen de landbouwers in aanmerking voor een vergoeding die afhangt van het aantal varkens, de diercategorie en de levensduur van de stal.

VLIF-steun voor productieve investeringen

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) steunt duurzame productieve investeringen van landbouwbedrijven. Het doel is om hen toekomstbestendiger en slagkrachtiger te maken zodat ze onder andere kunnen inspelen op nieuwe eisen vanuit de overheid en beter kunnen voldoen aan de huidige maatschappelijke verwachtingen.