Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vraag en antwoord Stikstof in Vlaanderen

Vraag en antwoord

Algemeen

Over cijfers, metingen en berekeningen

Over de vergunningen

PAS-referentie 2030 voor rundvee, varkens en pluimvee

Welke voorwaarden (reductie%) zullen hier van toepassing zijn? Of zal de PAS-referentie 2030 vrij in te vullen zijn?

Over de gemengde veehouderij

Natura 2000

Natuurherstel in de Kalmthoutse Heide

Gehoord in de media

Voeding

Tewerkstelling