Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stikstofreducerende technieken Stikstof in Vlaanderen

Stikstofreducerende technieken

De Vlaamse overheid zoekt samen met de sector naar manieren om de stikstofuitstoot in de landbouw te beperken.

Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV)

WeComV verleent onafhankelijk wetenschappelijk advies over alle aangelegenheden rond luchtemissies door landbouwactiviteiten, inclusief de luchtemissies ammoniak, fijn stof, geur, biologische agentia en broeikasgassen.

Meer lezen:

Ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek publiceerde een lijst met ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken.

Meer lezen:

Belang van handhaving

Handhaving is het sluitstuk van het stikstofbeleid. Het is belangrijk om lokaal toezicht uit te oefenen op de technologische investeringen om de stikstofemissies terug te dringen. Departement Omgeving ondersteunt de lokale handhavers daarbij.

Meer lezen: