Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopgezet - Premie voor een warmtepomp (Fluvius)

Stopgezet - Premie voor een warmtepomp (Fluvius)

Sinds 1 juli 2022 zijn de meeste energiepremies van Fluvius en de renovatiepremie eengemaakt in ‘Mijn VerbouwPremie’.

Tot 30-6-2022 kon u in een woning of een appartement een warmtepomp laten plaatsen door een gecertificeerde installateur en daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen.

Deze premie is stopgezet en sinds 1 juli 2022 een onderdeel geworden van Mijn VerbouwPremie, zie Mijn VerbouwPremie voor warmtepomp. Hebt u al investeringen gedaan én nog geen premie bij Fluvius aangevraagd? Bekijk de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie om te zien of u in aanmerking komt.

Een warmtepomp is een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie. De pomp haalt warmte uit de grond, het water of de lucht. Misschien moet uw elektrische installatie verzwaard worden. Neem vóór de plaatsing van de warmtepomp contact op met uw elektriciteitsnetbeheerder en -installateur.

Voorwaarden

 • Deze premie werd toegekend voor woningen, wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend werd, waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en tijdige indiening van de EPB-aangifte.
 • De nieuwe warmtepomp moest geplaatst en gefactureerd worden door een aannemer. Om een premie te kunnen krijgen, moest u kiezen voor een
 • Het aanvraagformulier moest bij Fluvius (de elektriciteitsnetbeheerder) aankomen (met eindfactuur vanaf 1-7-2020) uiterlijk 24 maanden na de eindfactuurdatum.
  Met een eindfactuur tot 30-6-2020 kon u geen premie meer aanvragen.
 • De warmtepomp moest gebruikt worden voor verwarming van een ruimte én eventueel sanitair water. Deze premie gold niet voor een warmtepompboiler, omdat zo’n boiler alleen dient om sanitair water te warmen.
  Voor warmtepompboiler bestond er een aparte premie. De premie voor de warmtepomp was enkel cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler als de warmtepompboiler eerst geplaatst wordt.
 • Alle voorwaarden en de technische eisen (Europees productlabel, ...) staan op het Informatieblad 2022 van Fluvius(opent in nieuw venster).
 • Sinds 2021 was er een verhoogde premie voor huishoudelijke eindafnemers die op het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten met toepassing van uitsluitend nachttarief.
 • Sinds 2022 werd de premie voor een lucht-waterwarmtepomp of een hybride warmtepomp aanzienlijk verhoogd.

Procedure

 • U kunt deze premie niet meer aanvragen.
 • Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden.
 • U kunt de status van uw aanvraag opvolgen in ‘Mijn Fluvius’.

Financieel voordeel

Het premiebedrag was afhankelijk van de soort warmtepomp.

 • Het premiebedrag in de tabellen hieronder werd verdubbeld als
 • Als de premie werd aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kon de premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Premiebedragen voor facturen tot eind 2021

Soort warmtepompPremie met eindfactuur
van 1-7-2020 tot 31-12-2020)
Premie met eindfactuur
in 2021
Premie met eindfactuur
in 2021 voor klant
met ‘uitsluitend nachttarief’
Geothermische warmtepomp
(label A++ of beter)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.000 euro
(max. 40% van de factuur)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.500 euro
(max. 40% van de factuur)
1.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Hybride lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
800 euro
(max. 40% van de factuur)
960 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-luchtwarmtepomp
(label A+ of beter)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
300 euro
(max. 40% van de factuur)
360 euro
(max. 50% van de factuur)

Premiebedragen voor facturen eerste helft 2022

Soort warmtepompPremie met eindfactuur
van 1-1-2022 tot 30-6-2022
voor klant met ‘uitsluitend nachttarief’
Geothermische warmtepomp
(label A++ of beter)
4.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
2.700 euro
(max. 50% van de factuur)
Hybride lucht-waterwarmtepomp
(label A+ of beter)
1.800 euro
(max. 50% van de factuur)
Lucht-luchtwarmtepomp
(label A+ of beter)
360 euro
(max. 50% van de factuur)

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers waren de premiebedragen hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • Eindfactuur van 1-7-2020 tot 31-12-2020: van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 48% van de factuur.
 • Eindfactuur van 1-1-2021 tot 30-6-2022 (met of zonder ‘uitsluitend nachttarief’): van 360 tot 4.800 euro (afhankelijk van het type warmtepomp), telkens met een maximum van 50% van de factuur.

De premie werd verdubbeld als

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010

Veelgestelde vragen