Regel 1 - Woorddelen

Schrijf een weglatingsstreepje op de plaats waar een deel van een woord is weggelaten omdat het elders in de zin staat.

Voorbeelden

eet- en drinkgedrag (= eetgedrag en drinkgedrag), hoor- en zichtbaar (= hoorbaar en zichtbaar), de zomerbroeken en -jurken (= de zomerbroeken en zomerjurken)

Regel 2 - Volledige woorden

Schrijf geen streepje als een volledig woord wordt weggelaten omdat het elders in de zin staat.

Voorbeelden

de grijze broeken en jassen (= de grijze broeken en de grijze jassen), grote en kleine zorgen (= grote zorgen en kleine zorgen), de witte en de bruine schoenen (= de witte schoenen en de bruine schoenen)